The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!
សូមស្វាគមន៍

ស្វាគមន៍ការមកកាន់ព័ន្ធកិច្ចផ្សាយដំណឹងល្អ
ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពំផុតលើពិភពលោក

អំពីសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត

Free Gospels of John booklets for personal evangelismសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត

សមាជិករបស់យើងបានចែកចាយសៀវភៅដំណឹងល្អច្រើនជាង ១១០លានក្បាលនៅក្នុងអំឡុងប្រវត្តិនៃការឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទ្ធនេះ

សមាជិកភាពធនធានផ្សេងទៀតរបស់ពួកយើងគឺឥតគិតថ្លៃ។

តើអ្វីជាសមាជិកភាព

Join nowក្នុងនាមជាសមាជិក និងជាអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនោះ លោកអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញអោយលះបង់ ហោប៉ៅ របស់លោកអ្នកមួយចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ សូម្បីតែហោប៉ៅកាបូប ឬការបូបយូរ។ បន្ទាប់មកប្រើហោប៉ៅដើម្បីចែកចាយសេចក្ដីជំនឿរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃ។ យើងបានធ្វើអោយវាមានភាពងាយស្រួល! ក្នុងនាមជាសមាជិកលោកអ្នកអាចមានសិទ្ធិចូលទៅមើលធនធានមួយចំនួនដោយឥតគិតថ្លៃ។ ហើយវាគ្មានអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវចំណាយក្នុងការចូលរួមនោះទេ។

ជារៀងរាល់ព្រឹក យកសៀវភៅដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានមួយរបស់យើងចែកចាយទីបន្ទាល់រឿងដែលលើកទឹកចិត្ត

បន្ថែមទៀតអំពីសម្ព័ន្ធ

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺទាក់ទងទៅនឹងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញតូចមួយដោយបម្រើអោយសមាជិកដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹក ។ ក្រុមតូចមួយ ដែលបានលះបង់ការមើលថែការចែកចាយតម្រូវការសមាជិកចំនួន697,166

យើងប្រហែលជាបាត់មុខមួយរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ វិធីដែលមានតម្លៃទាប ដោយសារវាមានន័យថា មូលនិធិរបស់យើងអាចទៅចំណាយទៅលើផលិត និងការដឹកជញ្ជូន សៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហាន។

បុគ្គលិករបស់យើងមានការភ័យក្លាយនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកខាងជើង។ យើងបានខិតខំធ្វើការពីផ្ទះរបស់យើង ដើម្បីរក្សាបន្ទុកចំណាយទូទៅអោយនៅទាប។ ឃ្លាំងរបស់យើងគឺនៅជិតរដ្ឋ Philadelphia ។ បុគ្គលិករបស់យើងតិចណាស់ ហើយខ្លះធ្វើការក្រៅម៉ោង។ សៀវភៅដំណឹងល្អរបស់យើងស្ទើរតែទាំងអស់បញ្ជាទិញតាមអនឡាញ ពីព្រោះនេះជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ហើយយើងគ្រប់គ្រងដើម្បីអោយមានកំណើនព័ន្ធកិច្ចអេឡិចត្រូនិច។ យើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន ១៥ នាក់។ យើងរក្សាការចំណាយរបស់យើងអោយទាបជាពិសេសដោយសារតែតាមរយៈវិធីយើងអាចយកប្រាក់ដុល្លារជាច្រើនទៀតចូលទៅក្នុងការផលិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។រៀនពីរបៀបចែកចាយជំនឿរបស់លោកអ្នកជាច្រើនបន្ថែមទៀតប្រសើរជាងអ្វីដែលលោកអ្នកគិតថាអាចធ្វើបានរហូត! វិធីពិតប្រាកដចំនួន ៩២ ដើម្បីចែកចាយ ហើយសមាជិករបស់យើងបានប្រើប្រាស់ឯកសារនេះយ៉ាងងាយបំផុត ។ សូមទទួលបានការបណ្តាលចិត្ត!

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់