Menu
League Member? Sign In now or Join the League.
សូមស្វាគមន៍

ស្វាគមន៍ការមកកាន់ព័ន្ធកិច្ចផ្សាយដំណឹងល្អ
ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពំផុតលើពិភពលោក

អំពីសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត

ទំព័រដើម  >  អំពី

Free Gospels of John booklets for personal evangelismសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត

សមាជិករបស់យើងបានចែកចាយសៀវភៅដំណឹងល្អច្រើនជាង ១១០លានក្បាលនៅក្នុងអំឡុងប្រវត្តិនៃការឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទ្ធនេះ

សមាជិកភាពធនធានផ្សេងទៀតរបស់ពួកយើងគឺឥតគិតថ្លៃ។

តើអ្វីជាសមាជិកភាព

Join nowក្នុងនាមជាសមាជិក និងជាអ្នកគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបនោះ លោកអ្នកត្រូវបានអញ្ជើញអោយលះបង់ ហោប៉ៅ របស់លោកអ្នកមួយចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ សូម្បីតែហោប៉ៅកាបូប ឬការបូបយូរ។ បន្ទាប់មកប្រើហោប៉ៅដើម្បីចែកចាយសេចក្ដីជំនឿរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃ។ យើងបានធ្វើអោយវាមានភាពងាយស្រួល! ក្នុងនាមជាសមាជិកលោកអ្នកអាចមានសិទ្ធិចូលទៅមើលធនធានមួយចំនួនដោយឥតគិតថ្លៃ។ ហើយវាគ្មានអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវចំណាយក្នុងការចូលរួមនោះទេ។

ជារៀងរាល់ព្រឹក យកសៀវភៅដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានមួយរបស់យើងចែកចាយទីបន្ទាល់រឿងដែលលើកទឹកចិត្ត

បន្ថែមទៀតអំពីសម្ព័ន្ធ

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺទាក់ទងទៅនឹងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញតូចមួយដោយបម្រើអោយសមាជិកដែលមានចំនួនដ៏ច្រើនសន្ធឹក ។ ក្រុមតូចមួយ ដែលបានលះបង់ការមើលថែការចែកចាយតម្រូវការសមាជិកចំនួន861,764

យើងប្រហែលជាបាត់មុខមួយរយៈពេលខ្លី ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ វិធីដែលមានតម្លៃទាប ដោយសារវាមានន័យថា មូលនិធិរបស់យើងអាចទៅចំណាយទៅលើផលិត និងការដឹកជញ្ជូន សៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហាន។

បុគ្គលិករបស់យើងមានការភ័យក្លាយនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកខាងជើង។ យើងបានខិតខំធ្វើការពីផ្ទះរបស់យើង ដើម្បីរក្សាបន្ទុកចំណាយទូទៅអោយនៅទាប។ ឃ្លាំងរបស់យើងគឺនៅជិតរដ្ឋ Philadelphia ។ បុគ្គលិករបស់យើងតិចណាស់ ហើយខ្លះធ្វើការក្រៅម៉ោង។ សៀវភៅដំណឹងល្អរបស់យើងស្ទើរតែទាំងអស់បញ្ជាទិញតាមអនឡាញ ពីព្រោះនេះជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ហើយយើងគ្រប់គ្រងដើម្បីអោយមានកំណើនព័ន្ធកិច្ចអេឡិចត្រូនិច។ យើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំនួន ១៥ នាក់។ យើងរក្សាការចំណាយរបស់យើងអោយទាបជាពិសេសដោយសារតែតាមរយៈវិធីយើងអាចយកប្រាក់ដុល្លារជាច្រើនទៀតចូលទៅក្នុងការផលិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។

ប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់យើង

នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ មានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះ ហេលិន កាឌប៊័រី បានដេរហោប៉ៅមួយនៅក្នុងរ៉ូបរបស់នាងដើម្បីទុកព្រះគម្ពីរនៅក្នុងនោះ ។ នាងអាចសរសេរបានបទគម្ពីរមួយចំនួនរាល់ថ្ងៃ ហើយអធិស្ថានទៅដល់មនុស្សម្នាក់ដែល នាងបានផ្សាយដំណឹងល្អជាមួយ ។ នាងបានបញ្ចូលឈ្មោះមិត្តភ័ក្ររបស់នាងដាក់ជា ក្រុមមួយដែលហៅថា សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត ។ កេរ្តិ៍ដំណែលរបស់ ហេលិន នៅតែរស់នៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ដូចជាសម្ព័ន្ធដែលបានបំពាក់បំប៉នទៅដល់គ្រីស្ទ បរិស័ទរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅដែលសំខាន់បំផុត ដែលធ្លាប់កត់ត្រាជាមួយមនុស្សដទៃទៀតរហូត ។

ការថ្វាយបង្គំឥតគិតថ្លៃ។ ចុះឈ្មោះបង្កើត >

ការសិក្សាព្រះគម្ពីរឥតគិតថ្លៃតាមរយៈសៀវភៅយ៉ូហាន ។ ចុះឈ្មោះបង្កើត >

ការបញ្ជាទិញសៀវភៅដំណឹងល្អផុកឃីតតាមទំហំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ! ការបញ្ជាទិញ>

លោកអ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត៖