The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!
គោលជំនឿ

និមិត្តយូរជាងគេនៃគោលជំនឿរបស់ពួកយើងគឺ
ឃើញមានក្នុងសៀវភៅដំណឹងល្អលោកយ៉ូហាន

គោលជំនឿរបស់ពួកយើង

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត ប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងគោលជំនឿដូចខាងក្រោម៖

  • ការបណ្តាលអោយតែង និងអំណាចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូល (សញ្ញាចាស់ និងសញ្ញាថ្មី) គឺជាការបើកសំដែងទាំងស្រុងពីព្រះអង្គតាមរយៈ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ។
  • មរណៈភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ការចាប់កំណើតពីស្ដ្រីព្រហ្មចារីរបស់ទ្រង់ ការសុគតជំនួសដោយរងទណ្ឌកម្មនៅលើឈើឆ្កាង និងការមានព្រះជន្នរស់ឡើងវិញ និងការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ទ្រង់ ។
  • ការកើតជាថ្មីគឺជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ចូលទៅក្នុងនរគរបស់ព្រះអង្គ (ដូចបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហាន ជំពួក ៣)
  • កាតព្វកិច្ចគឹមានចំពោះអ្នកជឿគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងស្វែងរកសេចក្តីសង្រ្គោះសម្រាប់មនុស្សដ៏ទៃ។

សម្រាប់កំណែថ្មីដែលមានលក្ខណៈលម្អិតថែមទៀត នៃគោលជំនឿរបស់យើង នោះយើង​គិតថាគ្មានអ្វីដែលល្អប្រើសើរជាងសៀវភៅដំណឹងល្អលោកយ៉ូហាននោះទេ។រៀនពីរបៀបចែកចាយជំនឿរបស់លោកអ្នកជាច្រើនបន្ថែមទៀតប្រសើរជាងអ្វីដែលលោកអ្នកគិតថាអាចធ្វើបានរហូត! វិធីពិតប្រាកដចំនួន ៩២ ដើម្បីចែកចាយ ហើយសមាជិករបស់យើងបានប្រើប្រាស់ឯកសារនេះយ៉ាងងាយបំផុត ។ សូមទទួលបានការបណ្តាលចិត្ត!

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់