The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!
ការចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អ

មានចំណុចពិសេស​មួយ​នៃ​ការចែកជូនសៀវភៅ
ដំណឹងល្អគឺ​ធ្វើឲ្យពួកគេអាចជឿព្រះអង្គបាន

វិធីដើម្បីឧបត្តមមកសម្ព័ន្ធ

យើងអាចមានលទ្ធភាពចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហាន និងចែក​រំលែកធនធានផ្សេងៗទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំពីព្រោះតែមិត្តភ័ក្រដែលចិត្តពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសរបស់សម្ព័ន្ធឧបត្ថម្ភដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ​អាចកើតឡើងបាន។ តើអាចគិតអំពីវិធីណាមួយដែលចំណាយតម្លៃសមរម្យបំផុតដើម្បីចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយពិភពលោកដែលនៅជុំវិញអ្នក?

មានវិធីមួយចំនួនដែលអ្នកតែងតែអាច​ផ្តល់ជូនមកសម្ព័ន្ធបាន៖

ការផ្តល់មកតាមអនឡាញ
ដង្វាយផ្ញើតាមសំបុត្រប្រៃសណីយ៍
ដង្វាយតាមទូរស័ព្ទ
ការឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដែល​បានអនុញ្ញាត​ជាមុន
ទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំ
ឱកាសពិសេស

ការផ្តល់មកតាមអនឡាញ

ផ្តល់មកឥឡូវអ្នកអាចផ្តល់មកតាម​អនឡាន​នៅពេលណាមួយក៏បាន តាមរយៈម៉ាស៊ីនបម្រើដែលមានសុវត្ថិភាពរបស់យើង ដោយប្រើកាតឥណទានរបស់អ្នក។ ដង្វាយអាចបរិច្ចាគម្តង ឬដង្វាយធ្វើឡើងជាមួយនឹង​ជម្រើសមួយចំនួន។

យើងសូមលើកទឹកចិត្តអ្នក ធ្វើជាអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់សមាជិក ដែលពួកគេជាអ្នកខ្វះមធ្យោបាយខាងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចំណាយលើសៀវភៅដំណឹងល្អ ព្រោះពួកគេជាសិស្សវិទ្យាល័យ មនុស្សវ័យចំណាស់ ពួកគាត់មានប្រាក់ចំណូលថេរ ជនពិការ ឬអ្នកអត់ការងារធ្វើ។ អ្នកទាំងអស់នេះ គឺជាសមាជិកសកម្មបំផុតរបស់យើង ហើយពួកគេពឹងផ្អែកលើអ្នកឧបត្ថម្ភដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយអ្នកដទៃ។ អ្នកឧបត្ថម្ភទទួលបានអ៊ីម៉ែលថ្មីៗបំផុតបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ដង្វាយរបស់ពួកគេដើម្បីជួយអ្នកដទៃចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់គេ។

ដង្វាយតាមសំបុត្រប្រៃសណីយ៍

​ដើម្បីផ្តល់​​មកពួកយើងដោយ​ប្រើ​សំបុត្រប្រៃសណីយ៍តាមសម័យចាស់បុរាណ​​ គ្រាន់តែសរសេរ​សែក​ដាក់ជូនសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត​ ហើយផ្ញើវាទៅ៖

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត
PO Box 800
Lititz PA 17543-7026

ដង្វាយតាមទូរស័ព្ទ

ដើម្បីផ្តល់​មកពួកយើងតាមទូរស័ព្ទដោយប្រើកាតឥណទានរបស់អ្នក សូមហៅទូរស័ព្ទ​ដោយឥតគិតថ្លៃ 1-800-636-8785។

ការឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដែល​បានអនុញ្ញាត​ជាមុន

បងប្អូនមួយចំនួនជ្រើសរើសរៀបចំការឧបត្ថម្ភរបស់ពួកគេជាប្រចាំ។ វិធីនេះអាចចៀសវាងអោយអ្នកត្រូវបំពេញសែក (មូលប្បទានប័ត្រ) ជារៀងរាល់ខែ និងទៅរកស្រោមសំបុត្រ តែមសំបុត្រដើម្បីផ្ញើវាមក។ យើងមានដំណើរការដង្វាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដែលអាចផ្ទេរប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ខែទៅកន្លែងដែលអ្នកបានជ្រើសរើសដើម្បីឧបត្ថម្ភ។ ជាធម្មតាអ្នកអាចបញ្ឈប់ការឧបត្ថម្ភនៅពេលណាមួយក៏បាន ហើយអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំនួនទឹកប្រាក់នៃដង្វាយប្រចាំខែរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយក៏បាន។

ដើម្បីទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃទម្រង់ការឧបត្ថម្ភដែលបានអនុញ្ញាតជាមុន សូមទាក់ទងមក ។ អ្នកអាចធ្វើការបន្តបរិច្ចាគដង្វាយតាមអនឡាញដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើកាតឥណទានរបស់អ្នក។ អ្នកអាចកំណត់ដង្វាយរបស់អ្នកឲ្យវាកើតឡើងជាប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ឬប្រចាំឆ្នាំ។ ដើម្បីកំណត់ជាការបន្តបរិច្ចាគដង្វាយតាមអនឡាញ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៃការឧបត្ថម្ភរបស់យើងនៅលើអនឡាន www.ptl.org/give/

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំ

តើវាមិនអស្ចារ្យទេឬអី ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីអ្នកត្រូវបានហៅឲ្យទៅឋានសួគ៌ ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់អាចបន្តឈោងចាប់ព្រលឹងដែលបាត់បង់នៅលើផែនដីនេះ? វាអាចធ្វើបាន តាមរយៈដង្វាយទ្រព្យសម្បត្តិ! មានមនុស្សជាច្រើនប្រាថ្នាចង់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិមួយផ្នែកជូនមកសម្ព័ន្ធ។ នេះគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធានាថាទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដែលអ្នកខំប្រឹងរកស៊ីដោយសន្សំទុកក្នុងកំឡុងពេលអ្នករស់នៅ ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងវិធីមួយដ៏មានប្រយោជន៍បំផុត ដើម្បីបន្តព័ន្ធកិច្ចនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ។

យើងក៏មានផែនការប្រចាំឆ្នាំ ដែលអ្នកអាចបរិច្ចាគដង្វាយ ហើយទទួលបានការលែកលែងពន្ធនិងការធានាការប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក។ ដង្វាយរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើដើម្បីទំនុកបម្រុងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ព័ន្ធ ការធ្វើដង្វាយរបស់អ្នកបង្កើតជាប្រាក់ចំណូលសម្រាប់អ្នក ណៅខណៈពេលដែលវាត្រូវបានដើម្បីឈោងចាប់ព្រលឹងដែលបាត់បង់ថ្វាយព្រះយេស៊ូវគ្រិស្ទនៅទូទាំងប្រទេស។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំ សូមធ្វើសំណើសុំព័ត៌មានដោយប្រើទម្រង់ ផ្តល់មតិ​វេបងាយស្រួលរបស់យើង ។ គ្រាន់តែជ្រើសរើសយក «ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំ» ពីម៉ឺនុយលេចឡើងនៅដើមដំបូងនៃទម្រង់នេះ។

ឱកាសពិសេស

បងប្អូនមួយចំនួនចង់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីឱកាសពិសេស គឺជាវិធីនៃការដាក់ដង្វាយរបស់ពួកគេដល់ការងារណាដែលមានទំហំការងារធំ។

ឧទាហរណ៍ អ្នកប្រហែលជាជ្រើសរើសឧបត្ថម្ភសៀវភៅដំណឹងល្អដែលបានចែក​ចាយ​ដោយសមាជិករបស់យើងសម្រាប់ពេញមួយសប្ដាហ៍ ឬពេញមួយខែ។ ប្រហែលជាអ្នកបាន​ប៉ះពាល់ចិត្តជាពិសេសដោយមានបំណងចង់បោះពុម្ពសៀវភៅដំណឹងល្អមួយលានក្បាល (ការបោះពុម្ពដែលមានទំហំធំ គឺគេគិតតម្លៃពិសេស) ឬដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ការផ្តួចផ្តើមថ្មី ដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់យើងក្នុងការឈានអ្នកបាត់បង់។ អ្នកអាចជួយឧបត្ថម្ភលើតម្លៃពិសេស ឬធ្វើជាតំណាងឲ្យក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទ។

បញ្ជីលម្អិតនៃការផ្តួចផ្តើមថ្មីសំខាន់របស់យើងមាន នៅទីនេះ។ សូមចូលមើលវា ថាតើវាមានអ្វីមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់របស់អ្នក។

ដើម្បីពិភាក្សាពីឱកាសបរិច្ចាគពិសេស សូមប្រើ ទម្រង់ផ្តល់មតិវេប ងាយស្រួលរបស់យើង ឬទាក់ទងមកតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធបំផុតសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អ? ដើម្បីស្វែងយល់អំពីមូលហេតុ នេះគឺជាការពន្យល់ដ៏ សាមញ្ញបំផុត នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់