The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

យើងតែងតែដឹងច្បាស់ថា ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនត្រឡប់មកវិញដោយ ឥតប្រយោជន៏នោះឡើយ។

គោនយោបាយអំពីការផ្ញើត្រឡប់ និងការបង្វិលសងប្រាក់វិញ

ក្នុងនាមជាអង្គការ​មិនស្វែងរកកំរៃ អំណោយ​ជា​ថវិការ​ទាំងឡាយ​មិនអាចត្រូវ​បានបង្វិលសង​វិញ​បានឡើយ។ ជាការពិត ប្រសិនលោកអ្នក​ផ្តល់វិភាគទាន​ស្ទួនដោចចៃ​ដន្យនោះ យើងនឹង​បង្វិល​សងវិញនូវ​ចំនួនដែល​លើស។ ម្ចាស់ជំនួយ​ដែលផ្តល់​ចំនួនថវិការ​សរុប២៥០ដុល្លារ ឬច្រើនជាង​នេះនៅក្នុង​ប្រតិទិន​ឆ្នាំមួយ ទទួលបាន​វិក័យប័ត្រ​សង្ខេបប្រចាំឆ្នាំ​មួយ ដែលអាចប្រើ​សំរាប់គោល​បំណងពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណូលបាន។ ប្រសិនជំនួយ​របស់លោក​អ្នកទាបជាង​ចំនួននោះ លោកអ្នកអាច​ស្នើរសុំ​វិក័យប័ត្រ​សង្ខេប ដោយសរសេរ​មកកាន់

ថ្លៃដឹកជញ្ជូន​ត្រូវបានគិត​នៅពេល​ការដឹកជញ្ជូន UPS ពិសេសត្រូវ​បានស្នើរសុំ ដែលគិតតែ​តំលៃរបស់​យើងខ្ញុំ ដែល UPS គិតថ្លៃពីយើង​ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ។ យើងខ្ញុំមិន​អាចបង្វិល​សងប្រាក់នេះ​បានទេ ទោះបីជាការ​ដឹកជញ្ជូនត្រូវ​បា​នត្រឡប់​មកយើង​ខ្ញុំវិញ ឬមិនទៅដល់​គោលដៅដែល​បានគ្រោង​ទុកក៏​ដោយ។ ប៉ុន្តែ យើងខ្ញុំ​ផ្តល់តំលៃ​ដល់សមាជិក​របស់យើង ហើយ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើការជា​មួយលោកអ្នកនៅ​ក្នុងហេតុការណ៏​ដែលអាស័យដ្ឋាន​មិន​ត្រឹមត្រូវ ឬការដឹកជញ្ជូន​ទៅដល់​ខុសគោលដៅ។

ដើម្បីធានាថាការ​ដឹកជញ្ជូន​របស់លោកអ្នក​ទៅដល់​គោលដៅ​ដូចរំពឹងទុក សូមធ្វើបច្ចុប្បន្ន​ពត៌មានផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់លោកអ្នក​ដោយ​ចុចលើ " កែប្រែពត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន " ដែលតំណភ្ជាប់ នៅក្បែរឈ្មោះ​របស់លោកអ្នក​នៅខាងលើ​ទំព័រនីមួយៗ (តំណភ្ជាប់នេះ​លេចឡើងនៅ​ពេលណាលោកអ្នក​បាន​ចូល​តែប៉ុណ្ណោះ)។ ការខិតខំបន្តិច​បន្តួចរបស់​លោកអ្នកជួយ​អោយព័ន្ធកិច្ចនេះ​សន្សំថវិការ ដើម្បីយើងខ្ញុំអាច​ប្រើវិភាគទាន​ដែលបានមកពីម្ចាស់​ជំនួយមក​ផលិតសៀវភៅ​ដំណឹងល្អបាន។

ប្រសិនលោកអ្នក​មានសំនួរទាក់​ទងនឹង​ការបង្វិលសង​ប្រាក់វិញ ឬការផ្ញើត្រឡប់​មកវិញ សូម​ទាក់ទងតើលោកអ្នកមានសំណួរអំពីព័ន្ធកិច្ច អង្គការ ឬកម្មវិធីរបស់សម្ព័ន្ធដែរឬទេ? សូមចូលទៅកាន់ ចម្លើយរបស់សម្ព័ន្ធដែលសួរជាញឹកញាប់ សម្រាប់ទទួលបានចម្លើយដ៏ទូលំទូលាយពីសំណួរធម្មតាៗ ដែលមានបងប្អូនជាច្រើនបានសួរមកពួកយើង ។

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់