The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

ក្លាយជាផ្នែកនៃសហគមន៍
គ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់រវើកមួយ

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរ

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរគឺជាសហគមន៏គ្រីស្ទបរិស័ទមួយ ដែលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអំពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះគ្រីស្ទ។ ក្នុងនាមជាសមាជិក លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងរបៀបមួយចំនួន។ សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ។

  1. តាមរយៈការស្តាប់បង្គាប់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់(សូមមើល ម៉ាថាយ ២២:៣៧)និង  មហាបេសកកម្ម (សូមមើលម៉ាថាយ ២៨:១៩-២០) លោកអ្នកនឹងមានបទសោធន៏ជាមួយជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរីកចំរើន រស់រវើក និងរីករាយនៅពេលលោកអ្នកចាប់ផ្តើមដាក់គោលការណ៏ទាំងនេះ នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់។
  2. លោកអ្នកនឹងរីករាយដោយដឹងថាលោកអ្នកបានជួយ អោយអ្នកដទៃអោយ រីកចំរើននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេ។
  3. លោកអ្នកនឹងទទួលបានការរំភើបដែលចេញពីការជួយទៅដល់ពិភពក្រឡាប់ចាក់ " (សូមមើលកិច្ចការ ៧)ពីព្រោះលោកអ្នកបានបង្កើតការផ្លាស់ប្រែសំរាប់ ព្រះគ្រីស្ទ។ .
  4. លោកអ្នកនឹងដឹងថាការចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ លោកអ្នកងាយស្រួល ជាងអ្វីដែលលោកអ្នកធ្លាប់គិត ហើយមានប្រសិទ្ធិភាពច្រើនជាងដែល លោកអ្នកធ្លាប់គិតពីមុន។
  5. លោកអ្នកនឹងរីករាយដោយដឹងថា រូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានស្អាងឡើង និងចំរើនឡើង ដែលជាលទ្ធផលដែលចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នក។
  6. លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបានធនធានពិសេសៗ ដូចជាការផ្សាយដំណឹងល្អប៊ូតខែម ដែលជាកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនដែលមានអំណាចតាមអ៊ីមែល ហើយការថ្វាយបង្គំផុកឃីត សារអ៊ីមែលអំពីការថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃ
  7. សមាជិកទាំងអស់អាចពង្រីកការច្រូតកាត់ដោយឧបត្ថម្ភដល់សមាជិកដទៃទៀត ដែលមិនមានថវិការទិញដំណឹងល្អរបស់ពួកគេបាន។កម្មវិធីឧបត្ថម្ភនេះត្រូវបាន អោយតំលៃយ៉ាងខ្ពស់។ អ្នកឧបត្ថម្ភអាចទទួលអ៊ីមែលប្រាប់អំពីរបៀបដែល ជំនួយរបស់ពួកគេកំពុងផ្លាស់ប្តូរជីវិតផ្សេងៗ។

តើសមាជិកភាពគឺជាអ្វី?

នៅពេលលោកអ្នក ក្លាយជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត

គំនិតគឺថា ត្រូវថ្វាយហោប៉ៅមួយរបស់លោកអ្នកដល់ព្រះអម្ចាស់ ហើយបំពេញវារាល់ព្រឹកជាមួយដំណឹងល្អមួយ ហើយស្វែករក ឱកាសមួយពេញមួយថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើអោយហោប៉ៅនោះនៅទទេ ដោយអោយនរណាម្នាក់នូវសៀវភៅ ដំណឹងល្អនោះជាអំណោយឥតគិតថ្លៃ។ ជូនដំណឹងល្អមួយក្នុងមួយថ្ងៃដោយឥតថ្លៃ។ គឺតែប៉ុណ្ណឹង។ យ៉ាងឆាប់នោះលោកអ្នកនឹងបានដឹងថា លោកអ្នកបានអភិវឌ្ឍន៏របៀបរស់នៅនៃការផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

លោកអ្នកក្លាយជាផ្នែកនៃសហគមន៏ដ៏រស់រវើកមួយ

លោកអ្នកក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្គត់ផ្គង់ដែលលោកអ្នកនឹងរកបានពីសមាជិកដទៃៗទៀត។ លក្ខណៈជាក់លាក់នៅលើគេហទំព័រនេះដូចជាសមត្ថភាពចែកចាយរឿង ផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកចែកចាយសំណូមអធិស្ឋានជាមួយសមាជិក ដទៃៗទៀត ហើយសមត្ថភាពមើលឃើញប្រសិទ្ធិភាពនៃព័ន្ធកិច្ចចែកចាយ ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកមានតែសំរាប់សមាជិកប៉ុណ្ណោះ។ លោកអ្នកនឹងអាចមើល ការបញ្ជាទិញនិងប្រវត្តិវិភាគទានរបស់លោកអ្នកតាមអនឡាញគ្រប់ពេលវេលាបាន។

ចូលរួមឥឡូវនេះ!

តើលោកអ្នកចង់ធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយយើងខ្ញុំ ទៅចំពោះព្រះអម្ចាស់ ដោយយកវាជាគោលដៅជីវិតមួយក្នុងការអាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ ® ព្រះបន្ទូលព្រះឬទេ? សូមពិចារណាដោយសេចក្តីអធិស្ឋាន ដើម្បីចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ ជាសមាជិកម្នាក់របស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត។ សមាជិកភាពគឺឥតគិតថ្លៃ!

ចូលរួមឥឡូវនេះសូមធ្វើអោយខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារតាមរយៈផឹកទឹកបរិសុទ្ធពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអោយបានទៀងទាត់ ។ សូមបើកដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានរបស់លោកអ្នក ហើយចំណាយពេលស្វែងយល់ពីអ្វីខ្លះដែលព្រះបន្ទូលនេះចង់បង្រៀន ។ អំពីការចុះឈ្មោះបង្កើតពីគេហទំព័រ 21-Day Challenge ហើយប្តេជ្ញាខ្លួនឯងអោយអានសៀវភៅនេះទាំងមូល ជាមួយនឹងវចនាធិប្បាយដែលមានប្រយោជន៍ ហើយមិនលើសពីរយៈ ២១ ថ្ងៃ ។ ហើយស្វែងរកឱកាសដើម្បីផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀត ហេតុដូច្នេះពួកគេអាចទទួលបាននូវភាពស្រស់ថ្លា និងអារហារបំប៉នផងដែរ ។

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់