The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

​​សមាជិកឥតគិតថ្លៃអាចជួយនរណា​
ម្នាក់ឲ្យលូតលាស់នៅ​ជិត​ជាមួព្រះ

ក្លាយជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធក្នុងថ្ងៃនេះ

ឱកាសគឺអ្នកបានទទួលអ្វីមួយនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះ។ តើវាជាកូនសោ​ របស់អ្នកឬទេ? ជាកាបូបឬទេ? ជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏តូចមួយឬទេ? តើវាមិន​គួរអោយ រំភើបបន្ថែមទៀតឬទេ ប្រសិនបើអ្នកបានបំពេញក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកដោយ​ព្រះ​បន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយអ្នកបានប្រើប្រាស់ ព្រះបន្ទូលនេះ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់​ប្តូរជីវិតរបស់នរណាម្នាក់?

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញា ផុកឃីត បានបង្កើត​ការជំរុញអោយមានការអានច្រើន ដើម្បីជាគោលដៅនៃជីវិតរបស់ពួកគេ ការខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង និងការ ផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ មានសមាជិក 698,012 ជាក់លាក់ពិតប្រាកដរបស់សម្ព័ន្ធ។ ពួកគេរីករាយ និង​មាន​ការពេញចិត្តដោយពួកគេបានដឹងថា ពួកគេកំពុងមានឥទ្ធិពល។

ក្នុងនាមជាសមាជិកអ្នកនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងមកពី​​​​ព្រះគម្ពីរ។ អ្នកនឹងរៀនអំពី របៀបចែកចាយអំពីគោលជំនឿរបស់អ្នក។ យើងអាចផ្សាយដំណឹងល្អទៅតាម​ពេលវេលា​ដែលទំនេររបស់អ្នក ដូចជាការអោយអំណោយនៃមិត្តភាពដោយការ​ ជួបផ្ទាល់រ​វាង​មនុស្ស​ម្នាក់ និងមនុស្សម្នាក់ តាមដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្តល់ពេលវេលាដ៏សមរម្យដើម្បី ​ចែក​ចាយ​អំពីព្រះបន្ទលរបស់ទ្រង់ ទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃផ្សេងទៀត។ សៀវភៅផ្សាយ ដំណឹងល្អ​ច្រើនជាង ១១០លានក្បាល ត្រូវបានផ្តល់អោយទៅកាន់មនុស្សដូចជា រូបអ្នកនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពនៃការចែកចាយ។

សូមចូលរួមឥឡូវនេះដើម្បីក្លាយទៅជាសមាជិក ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័របស់យើង.

គ្រប់សមាជិកអាចកំណត់តំរូវការ នៃភាពផ្សេងគ្នារបស់ សៀវភៅដំណឹង​ល្អជារៀង​រាល់ខែ ជាពិសេសគឺត្រូវបានរចនា ឡើងអោយសមស្របទៅនឹងការកំនត់របស់ប្រធានបទ ដែលអ្នក អាចស្វែងរកដោយខ្លួនឯង។ សូមអ្នកយកសៀវភៅដំណឹងល្អ ទៅជាមួយ ដោយ​​​​​យ៉ាង​ហោចណាស់ក៏មានមួយក្បាលនៅជា មួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីអាននៅ​ពេលដែលអ្នកមានពេល វេលាគ្រប់គ្រាន់។ សូមសម្លឹងមើលឱកាស ដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អ ទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃផ្សេងទៀត ដែលជាអំណោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកនឹងត្រូវបានរីករាយ​នៅក្នុង​ការឆ្លើយតបដោយមានមនុស្សភាគ​ ច្រើនទទួលយកដោយភាពអរសប្បាយ ចំពោះ​អំណោយ​ដ៏មាន តម្លៃរបស់អ្នក។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ សូមអោយអ្នកកុំម្ម៉ង់ សៀវភៅ​​​​ដំណឹងល្អចំនួន ៣០ក្បាលពីយើងក្នុងមួយខែ ហើយនិង សូមអោយអ្នកដ៏ទៃ​ផ្សេង​ទៀតមួយក្បាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូប អ្នកនឹងមានសិទ្ធិពិសេសនៅលើ ផ្នែកនេះ រូមបញ្ចូល​ទាំងសមត្ថភាពដើម្បីដាក់បញ្ចូលនូវរឿងមួយ ចំនួន និងសំណូមពរអធិស្ឋាន ដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការច្នៃ ប្រឌិតថ្មី ផ្តល់វគ្គបោះជំរុំ បណ្តុះ បណ្តាលអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដោយឥតគិតថ្លៃ។ ចុះឈ្មោះសំរាប់ កញ្ចប់សិក្សារួមគ្នា យកកម្មវិធីវីដេអូ​ច្នៃប្រឌិតរបស់យើង សៀវភៅដែលមាន​ជិវិតរស់នេះ និងដើម្បីបង្ហាញដល់ការប៉ះពាល់នៃការចែក ចាយអំពីព័ន្ធកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួន។

សូមចូលរួមជាសមាជិកសម្ព័ន្ធឥឡូវនេះតើមិត្តភក្រគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់លោកអ្នកជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតដែរឬទេ? ប្រសិនបើមិនមែននោះ សូមអញ្ជើញពួកគេអោយចូលរួមដើម្បីក្លាយជាសមាជិក ដោយប្រើទម្រង់ពាក្យបឋម នៃការអញ្ជើញតាមអ៊ីមែល ។ អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺ បញ្ចូលឈ្មោះមិត្តភ័ក្ររបស់លោកអ្នក និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលជាមួយ នឹងសារជា បុគ្គលផ្តាល់ខ្លួន ប្រសិនបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស បន្ទាប់មកទុកភារកិច្ចនៃការ ទាក់ទងមិត្តភក្ររបស់លោកអ្នកមកពួកយើង ។ វាពិតជាស្រួលណាស់មែនទេ!

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់