The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!
Events

Events to inspire Christians
to read, carry and share

Upcoming League Events

មានតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ កំពុងព្យួរការបកប្រែ

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ទំព័រនេះមានតែភាសាអង់គ្លេសទេដែលដំណើរការ ។ យើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការបកប្រែរយ៉ាងសកម្មសម្រាប់គេហទំព័រទាំងមូល ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នក ។

There's always something going on in this dynamic ministry. With membership now at more than 625,000 our small team of staff and volunteers are always on the go. If you want to learn more about the League, there may be a presentation at a location near you. We recommend that you check back regularly to see what's new.

Calendar of Events

Pro Rock Race 08/17 - 08/19/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

2 Riches Hillclimb-Windrock Park
Oliver Springs, TN

Church Outreach 08/18 - 08/19/2018 Presenter: Bruce Berck
Speaker Presentation

Grand Island, NE 68801-4014

Cornerstone Christian Church of Hunterdon County 08/19/2018 Presenter: Russell Lamendola
Church Presentation

226 LOCKTOWN SERGEANTSVILLE RD
Stockton, NJ 08559-1121

MAD Live Event-Partnership with Love FM Radio 08/25/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Real Life Church
Bristol, TN

MAD Live Event-Church 180-Rock Hill 08/26/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Rock Hill, SC

Men's Conference-Mt Zion Baptist Church 08/28/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Moranton, NC

Connect Fest 09/08/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

East Falmouth, MA

Powell River Baptist Association 09/08/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Jonesville, VA

Connect Fest 09/09/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Cape Cod,

Mineral Springs Baptist Church 09/09/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Vinton, VA

Mineral Springs Christian School 09/10/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Vinton, VA

Uprise Festival-Shippensburg Fairgrounds 09/14 - 09/15/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Shippensburg, PA

Sandy Ridge Wesleyan Church 09/15/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Hickory, NC

Mt Lebanon Baptist Church 09/16/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Maryville, TN

Drexel Christian Center 09/22/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Morganton, NC

Grace Fellowship EfC 09/23/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

102 Providence New London Tnpk
North Stonington, CT

Berean Baptist Church 09/23/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Lynchburg, VA

MAD Live Event 568-Partner with The Journey FM 09/29/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Winfree Baptist Church
Midlothian, VA

Word of Life Bible Institute 10/05/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Pottersville, NY 90713

MAD Live Event-Bonsack Baptist Church 10/06/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Roanoke, VA 90713

WIHS, 104.9, Annual Banquet 10/06/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Red Lion Hotel
Cromwell, CT

MAD Live Event Pleasant Ridge Baptist Church 10/07/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Morganton, NC

MAD Live Event-Valley View Chapel, Long Valley 10/13/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Long Valley, NJ

Iron Sharpens Iron-Newburgh 10/13/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Newburgh, NY

Iron Sharpens Iron Conference- Danbury 10/13/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Danbury, CT

New England District Pastors Conference-EFCA 10/17/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Camp Spofford
Spofford, NH

MAD Live Event-The Chapel 10/20 - 10/21/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Chapel Hill, NC

Beast Feast-More to Life Family Campground 10/20/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Winthrop, ME

MAD Live Event-Sugar Mountain Baptist Church 10/28/2018 Presenter: Don Sunshine
Speaker Presentation

Newland, NC

Iron Sharpens Iron Conference- Syracuse 11/03/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Syracuse, NY

Men of Valor-Trinity Baptist Church 11/17/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Nashua, NH

Cornerstone Church 11/25/2018 Presenter: Tom Lovig
Speaker Presentation

Clinton, CTតើមិត្តភក្រគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់លោកអ្នកជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតដែរឬទេ? ប្រសិនបើមិនមែននោះ សូមអញ្ជើញពួកគេអោយចូលរួមដើម្បីក្លាយជាសមាជិក ដោយប្រើទម្រង់ពាក្យបឋម នៃការអញ្ជើញតាមអ៊ីមែល ។ អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺ បញ្ចូលឈ្មោះមិត្តភ័ក្ររបស់លោកអ្នក និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលជាមួយ នឹងសារជា បុគ្គលផ្តាល់ខ្លួន ប្រសិនបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស បន្ទាប់មកទុកភារកិច្ចនៃការ ទាក់ទងមិត្តភក្ររបស់លោកអ្នកមកពួកយើង ។ វាពិតជាស្រួលណាស់មែនទេ!

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2018 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់