Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

​​សមាជិកឥតគិតថ្លៃអាចជួយនរណា​
ម្នាក់ឲ្យលូតលាស់នៅ​ជិត​ជាមួព្រះ

ក្លាយជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធក្នុងថ្ងៃនេះ

ឱកាសគឺអ្នកបានទទួលអ្វីមួយនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះ។ តើវាជាកូនសោ​ របស់អ្នកឬទេ? ជាកាបូបឬទេ? ជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏តូចមួយឬទេ? តើវាមិន​គួរអោយ រំភើបបន្ថែមទៀតឬទេ ប្រសិនបើអ្នកបានបំពេញក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកដោយ​ព្រះ​បន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយអ្នកបានប្រើប្រាស់ ព្រះបន្ទូលនេះ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់​ប្តូរជីវិតរបស់នរណាម្នាក់?

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញា ផុកឃីត បានបង្កើត​ការជំរុញអោយមានការអានច្រើន ដើម្បីជាគោលដៅនៃជីវិតរបស់ពួកគេ ការខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង និងការ ផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ មានសមាជិក 861,766 ជាក់លាក់ពិតប្រាកដរបស់សម្ព័ន្ធ។ ពួកគេរីករាយ និង​មាន​ការពេញចិត្តដោយពួកគេបានដឹងថា ពួកគេកំពុងមានឥទ្ធិពល។

ក្នុងនាមជាសមាជិកអ្នកនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងមកពី​​​​ព្រះគម្ពីរ។ អ្នកនឹងរៀនអំពី របៀបចែកចាយអំពីគោលជំនឿរបស់អ្នក។ យើងអាចផ្សាយដំណឹងល្អទៅតាម​ពេលវេលា​ដែលទំនេររបស់អ្នក ដូចជាការអោយអំណោយនៃមិត្តភាពដោយការ​ ជួបផ្ទាល់រ​វាង​មនុស្ស​ម្នាក់ និងមនុស្សម្នាក់ តាមដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្តល់ពេលវេលាដ៏សមរម្យដើម្បី ​ចែក​ចាយ​អំពីព្រះបន្ទលរបស់ទ្រង់ ទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃផ្សេងទៀត។ សៀវភៅផ្សាយ ដំណឹងល្អ​ច្រើនជាង ១១០លានក្បាល ត្រូវបានផ្តល់អោយទៅកាន់មនុស្សដូចជា រូបអ្នកនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពនៃការចែកចាយ។

សូមចូលរួមឥឡូវនេះដើម្បីក្លាយទៅជាសមាជិក ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័របស់យើង.

គ្រប់សមាជិកអាចកំណត់តំរូវការ នៃភាពផ្សេងគ្នារបស់ សៀវភៅដំណឹង​ល្អជារៀង​រាល់ខែ ជាពិសេសគឺត្រូវបានរចនា ឡើងអោយសមស្របទៅនឹងការកំនត់របស់ប្រធានបទ ដែលអ្នក អាចស្វែងរកដោយខ្លួនឯង។ សូមអ្នកយកសៀវភៅដំណឹងល្អ ទៅជាមួយ ដោយ​​​​​យ៉ាង​ហោចណាស់ក៏មានមួយក្បាលនៅជា មួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលា ដើម្បីអាននៅ​ពេលដែលអ្នកមានពេល វេលាគ្រប់គ្រាន់។ សូមសម្លឹងមើលឱកាស ដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អ ទៅកាន់អ្នកដ៏ទៃផ្សេងទៀត ដែលជាអំណោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកនឹងត្រូវបានរីករាយ​នៅក្នុង​ការឆ្លើយតបដោយមានមនុស្សភាគ​ ច្រើនទទួលយកដោយភាពអរសប្បាយ ចំពោះ​អំណោយ​ដ៏មាន តម្លៃរបស់អ្នក។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ សូមអោយអ្នកកុំម្ម៉ង់ សៀវភៅ​​​​ដំណឹងល្អចំនួន ៣០ក្បាលពីយើងក្នុងមួយខែ ហើយនិង សូមអោយអ្នកដ៏ទៃ​ផ្សេង​ទៀតមួយក្បាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូប អ្នកនឹងមានសិទ្ធិពិសេសនៅលើ ផ្នែកនេះ រូមបញ្ចូល​ទាំងសមត្ថភាពដើម្បីដាក់បញ្ចូលនូវរឿងមួយ ចំនួន និងសំណូមពរអធិស្ឋាន ដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការច្នៃ ប្រឌិតថ្មី ផ្តល់វគ្គបោះជំរុំ បណ្តុះ បណ្តាលអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដោយឥតគិតថ្លៃ។ ចុះឈ្មោះសំរាប់ កញ្ចប់សិក្សារួមគ្នា យកកម្មវិធីវីដេអូ​ច្នៃប្រឌិតរបស់យើង សៀវភៅដែលមាន​ជិវិតរស់នេះ និងដើម្បីបង្ហាញដល់ការប៉ះពាល់នៃការចែក ចាយអំពីព័ន្ធកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួន។

សូមចូលរួមជាសមាជិកសម្ព័ន្ធឥឡូវនេះ

ការសិក្សាស្វែង​យល់​អំពីប្រវត្តិ​របស់​យើង

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរ​សញ្ញាផុកឃីត មានប្រវត្តិ​សាស្រ្ថ មិនគួរ​អោយជឿ នៃការប៉ះ​ពាល់ទៅ​ជីវិតជុំវិញ​ពិភព​លោក ចាប់តាំង​ពីអ្នកស្រី ហេលិន ឃែតបឺរី ដែល​ជាអ្នក ចាប់ផ្តើម​បង្កើត​សម្ព័ន្ធនេះ ដំបូង​បំផុត​នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣។ សូមសិក្សា​ស្វែងយល់ បន្ថែម​ទៀតអំពី​កិច្ចការ​របស់​សម្ព័ន្ធ​ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន ឆ្នាំមកនេះ ដែល​ឯកសារ​ត្រូវបាន​ផ្ទុកនៅក្នុង សារមន្ទីសម្ប​និមិ្មតរបស់យើង

លោកអ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត៖