The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

ការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ:
ផ្នែកណាមួយសំខាន់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ធនធានជាច្រើនដើម្បីជួយលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរ

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើគោលការណ៍ ដែលថាការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់នៃការគោរពតាមព្រះគ្រីស្ទ និងជីវិតរស់នៅរបស់យើង ស្របទៅតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរស់នៅ។

យើងបានបង្កើតធនធានមួយចំនួនដើម្បីជួយលោកអ្នកឲ្យយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកាន់តែស៊ីជម្រៅ ។ ធនធានទាំងនេះគឺឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សមាជិកទាំងអស់។ ឥឡូវនេះចំណាយពេលមួយភ្លែត ដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញពីរបៀបជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចទទួលបានព្រះបន្ទូលកាន់តែច្បាស់:

ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃក្រាន់តែអានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានក្នុងរយៈពេល២១ថ្ងៃ

បើលោកអ្នកកំពុងចែកចាយ សៀវភៅដំណឹងល្អ (ឬ សូម្បីតែមិនបានធ្វើក៏ដោយ) យើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទាំងមូលនេះអោយបានដឹងច្រើន ។ វាសាមញ្ញបំផុត គ្រាន់តែអនុវត្តតាម ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ ដែលទទួលបានគំនិតពីលោកស្រី អានីតា គេជី (Anita Keagy) មកពីព័ន្ធកិច្ច JoyShop Ministries ។ យកកម្មវិធី ជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ សម្រាប់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយរៀនអោយបានយល់ដឹងច្រើនអំពីជីវិត និងព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

ហេតុផលប្រាំយ៉ាងដើម្បីអានព្រះគម្ពីរមូលហេតុ វាជាសៀវភៅសំខាន់បំផុតដែលលោកអ្នកនឹងមិនធ្លាប់អាន

មិនមែនគ្រាន់តែមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែយើងគួរតែមានហេតុផលដើម្បីការពារ នៅពេលដែលយើងចែកចាយសេចក្ដីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃ។ លោក ដាន់ បាត់តាហ្វូកូ (Dan Buttafuoco) ជាមេធាវីមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក និងជាប្រធានសមាគមន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះគម្ពីរ (Historical Bible Society)។ គាត់បានសរសេរពិពណ៌នាដ៏មានអត្ថន័យបំផុតអំពីមូលហេតុ ដែលយើងត្រូវការអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ យើងបានបង្កើតវាឡើងវិញ នៅទីនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ។

ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ចែកចាយ អត្ថបទដ៏មានអំណាចសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អ

អត្ថព្រះគម្ពីរមួយចំនួនមានប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់ចែកចាយសេចក្ដីជំនឿរបស់លោកអ្នក។ យើងសូមណែនាំលោកអ្នកចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីស្គាល់ខព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចដកស្រង់វា ឬបង្ហាញវានៅពេលដែលមានឱកាស។សមាជិកសម្ព័ន្ធកំពុងតែមានចិត្តឆេះឆួល និងស្ម័គ្រចិត្តផ្សាយព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អរបស់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយមនុស្សដទៃ ហើយពួកគេរកឃើញវិធីដ៏ល្អដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ! សូមទទួលបានការបណ្តាលចិត្តតាមរយៈការអានចន្តរ រឿងសំខាន់ ដែលមានបន្តរហូតរបស់សមាជិកពីការផ្សាយដំណឹងល្អដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់