The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

បើអ្នកសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
យើងពេញចិត្តជួយអ្នកឲ្យបានលូតលាស់

សូមប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក

ធ្វើការសម្រេចចិត្តមែនទេ? ជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវប្រាប់ ដល់នរណាម្នាក់

សូមអបអរសាទរ នៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក ដើម្បីអញ្ជើញព្រះ​​យេស៊ូវគ្រីស្ទ​ មកសោយរាជលើជីវិតរបស់លោកអ្នក។ សូមសរសើរដំកើងព្រះអង្គ! នេះគឺជាជំហានដ៏គួរឱ្យរំភើប និងការចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរ​ពេញមួយជីវិតនៃ​​​​​​​​​​ការស្គាល់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់។ ដាក់បញ្ចូល ដោយខ្លួនឯងក្នុង​ក្រុមជំនុំដែលជា​​​​អ្នកជឿដោតសំអាងលើព្រះគម្ពីរ។ អធិស្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ អានព្រះបន្ទូលរបស់​​​​​​ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ និងចែករំចយសេចក្ដីជំនឿ​របស់លោក​អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ។ ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកលូតលាស់ យើងបានផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ដ៏មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​មួយ​ចំនួនដែលអ្នកអាចប្រើបាន។ ដើម្បីស្វែងយល់ធនធានបន្ថែមរបស់យើងនៅទីនេះ។ ធនធានរៀនសូត្រទាំងអស់នេះគឺឥតគិតថ្លៃ

យើងនឹងផ្ញើពត៌មានបន្ថែមទៀតជូនលោកអ្នក ភ្លាមៗដើម្បីជួយលោកអ្នក​​​​​​​ឲ្យអាចចាប់ផ្ដើមបាន! យើងនឹងមិនធ្វើអ្វីជំនួស​លោកអ្នក​នោះឡើង ដោយព្រោះ​យើង​គោរព និងការពារឯកជនភាព​របស់លោកអ្នក។

ឯកសារពណ៌ក្រហមខាងក្រោម ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) ត្រូវបានតម្រូវ ប្រសិនបើ​​​​លោកអ្នកបាន ពិនិត្យ ចូល ហើយមានចន្លោះខ្លះ​នឹងបំពេញជា​មុនសម្រាប់​​​​​​ការងាយ​​ស្រួល​របស់លោកអ្នក។ ពិនិត្យ ចូល ឥឡូវនេះ

ពត៌មានទាក់ទងអ្នក

ឈ្មោះ៖ *

  

អាស័យដ្ឋានសំបុត្រ៖៖ *

ទីក្រុង៖ *

ប្រទេស៖ *

រាជធានី/ខ័ណ្ឌ៖ *

លេខកូដតំបន់ *

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល៖

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ ដោយសារតែការទំនាក់ទំនងភាគច្រើន របស់យើងជាមួយនឹងអ្នកតាមអ៊ីមែល។ សូមផ្គត់អ៊ីមែលមកមួយ វាប្រសិនបើអ្នកមាន ហើយពិនិត្យវាប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវ .

លេខទូរសព្ទ៖

សូមបញ្ចូលលេខកូដតំបន់!

លេខ ID សមាជិកអ្នក៖

គ្រាន់តែ សម្រាប់សមាជិកសម្ព័ន្ធ


ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដោយសារតែលទ្ធផលនៃការអានសៀវភៅដំណឹងល្អយ៉ូហានមែនទេ?*   បាទ/ចា៎   អត់ទេ


លេខផ្ទេរសៀវភៅដំណឹងល្អ (មានជម្រើស)

្រសិនបើអ្នកមានសៀវភៅដំណឹងល្អជាមួយនឹងមួយ ្រដាសស្ទីកឃ័រនៅទំព័រខាងខ្នង, ឬលេខ ID សមាជិក សូមបញ្ចូលលេខនោះនៅខាងក្រោម។

លេខ ID ផ្ទេរ៖


ទីបន្ទាល់របស់អ្នក (មានជម្រើស)

បញ្ហាទីបន្ទាល់រឿងរបស់អ្នក! សូមសរសេរការកត់ត្រាយ៉ាងលឿនពីរបៀបដែលលោកអ្នកឈានចូលមកដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវ។ សរសេរវាឲ្យខ្លី ប៉ុន្តែព្យាយាមបញ្ចូលេពីជីវិតពីមុនរបស់លោកអ្នក និងរបៀបដែលលោកអ្នកបានទទួលសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកអ្នក ឬក៏បានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវ និងពីរបៀបដែលជីវិតរបស់លោកអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរ ឬលទ្ធផលដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក។

រឿងសង្វេបអំពីរបៀបដែលអ្នកបានចូលមកព្រះយេស៊ូវ៖


លេខកូដការពារសារឥតបានការ៖ សូមវាយបញ្ចូលលេខកូដ និងតួអក្សរដែលបានបង្ហាញនៅក្រោម ផ្នែកខាងឆ្វេង ទៅក្នុងចន្លោះដែលបានផ្តល់ខាងក្រោមផ្នែកខាងស្តាំ។ នេះគឺជាវិធានការដើម្បីការពារពីអ្នកផ្ញើសារឥតបានការដោយប្រើទម្រង់នេះ។

សូមវាយបញ្ចូលលេខកូដដែលបានបង្ហាញនៅខាងឆ្វេង។

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាជាមួយទម្រង់នេះ សូមទាក់ទង់អ្នកជំនាញ​បង្កើត​គេហទំព័រ ដោយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើងបានដឹងដោយ​ប្រើប្រាស់ ទម្រង់វាយ​​​តម្លៃត្រឡប់ ដ៏ងាយស្រួលរបស់យើង ឬផ្ញើតាមអ៊ីមែល​​មកកាន់​សមាជិកសម្ព័ន្ធកំពុងតែមានចិត្តឆេះឆួល និងស្ម័គ្រចិត្តផ្សាយព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អរបស់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយមនុស្សដទៃ ហើយពួកគេរកឃើញវិធីដ៏ល្អដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះ! សូមទទួលបានការបណ្តាលចិត្តតាមរយៈការអានចន្តរ រឿងសំខាន់ ដែលមានបន្តរហូតរបស់សមាជិកពីការផ្សាយដំណឹងល្អដ៏មានប្រសិទ្ធភាព

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់