Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

បើអ្នកសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
យើងពេញចិត្តជួយអ្នកឲ្យបានលូតលាស់

សូមប្រាប់យើងខ្ញុំអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក

ទំព័រដើម  >  សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីសញ្ញាផុកឃីត  >  ការសម្រេចចិត្តលើសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំ

ធ្វើការសម្រេចចិត្តមែនទេ? ជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវប្រាប់ ដល់នរណាម្នាក់

សូមអបអរសាទរ នៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក ដើម្បីអញ្ជើញព្រះ​​យេស៊ូវគ្រីស្ទ​ មកសោយរាជលើជីវិតរបស់លោកអ្នក។ សូមសរសើរដំកើងព្រះអង្គ! នេះគឺជាជំហានដ៏គួរឱ្យរំភើប និងការចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរ​ពេញមួយជីវិតនៃ​​​​​​​​​​ការស្គាល់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់។ ដាក់បញ្ចូល ដោយខ្លួនឯងក្នុង​ក្រុមជំនុំដែលជា​​​​អ្នកជឿដោតសំអាងលើព្រះគម្ពីរ។ អធិស្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ អានព្រះបន្ទូលរបស់​​​​​​ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ និងចែករំចយសេចក្ដីជំនឿ​របស់លោក​អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ។ ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកលូតលាស់ យើងបានផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ដ៏មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​មួយ​ចំនួនដែលអ្នកអាចប្រើបាន។ ដើម្បីស្វែងយល់ធនធានបន្ថែមរបស់យើងនៅទីនេះ។ ធនធានរៀនសូត្រទាំងអស់នេះគឺឥតគិតថ្លៃ

យើងនឹងផ្ញើពត៌មានបន្ថែមទៀតជូនលោកអ្នក ភ្លាមៗដើម្បីជួយលោកអ្នក​​​​​​​ឲ្យអាចចាប់ផ្ដើមបាន! យើងនឹងមិនធ្វើអ្វីជំនួស​លោកអ្នក​នោះឡើង ដោយព្រោះ​យើង​គោរព និងការពារឯកជនភាព​របស់លោកអ្នក។

ឯកសារពណ៌ក្រហមខាងក្រោម ដែលមានសញ្ញាផ្កាយ (*) ត្រូវបានតម្រូវ ប្រសិនបើ​​​​លោកអ្នកបាន ពិនិត្យ ចូល ហើយមានចន្លោះខ្លះ​នឹងបំពេញជា​មុនសម្រាប់​​​​​​ការងាយ​​ស្រួល​របស់លោកអ្នក។ ពិនិត្យ ចូល ឥឡូវនេះ

ពត៌មានទាក់ទងអ្នក

ឈ្មោះ៖ *

  

អាស័យដ្ឋានសំបុត្រ៖៖ *

ទីក្រុង៖ *

ប្រទេស៖ *

រាជធានី/ខ័ណ្ឌ៖ *

លេខកូដតំបន់ *

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល៖

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ ដោយសារតែការទំនាក់ទំនងភាគច្រើន របស់យើងជាមួយនឹងអ្នកតាមអ៊ីមែល។ សូមផ្គត់អ៊ីមែលមកមួយ វាប្រសិនបើអ្នកមាន ហើយពិនិត្យវាប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវ .

លេខទូរសព្ទ៖

សូមបញ្ចូលលេខកូដតំបន់!

លេខ ID សមាជិកអ្នក៖

គ្រាន់តែ សម្រាប់សមាជិកសម្ព័ន្ធ


ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដោយសារតែលទ្ធផលនៃការអានសៀវភៅដំណឹងល្អយ៉ូហានមែនទេ?*   បាទ/ចា៎   អត់ទេ


លេខផ្ទេរសៀវភៅដំណឹងល្អ (មានជម្រើស)

្រសិនបើអ្នកមានសៀវភៅដំណឹងល្អជាមួយនឹងមួយ ្រដាសស្ទីកឃ័រនៅទំព័រខាងខ្នង, ឬលេខ ID សមាជិក សូមបញ្ចូលលេខនោះនៅខាងក្រោម។

លេខ ID ផ្ទេរ៖


ទីបន្ទាល់របស់អ្នក (មានជម្រើស)

បញ្ហាទីបន្ទាល់រឿងរបស់អ្នក! សូមសរសេរការកត់ត្រាយ៉ាងលឿនពីរបៀបដែលលោកអ្នកឈានចូលមកដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវ។ សរសេរវាឲ្យខ្លី ប៉ុន្តែព្យាយាមបញ្ចូលេពីជីវិតពីមុនរបស់លោកអ្នក និងរបៀបដែលលោកអ្នកបានទទួលសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកអ្នក ឬក៏បានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវ និងពីរបៀបដែលជីវិតរបស់លោកអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរ ឬលទ្ធផលដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នក។

រឿងសង្វេបអំពីរបៀបដែលអ្នកបានចូលមកព្រះយេស៊ូវ៖


លេខកូដការពារសារឥតបានការ៖ សូមវាយបញ្ចូលលេខកូដ និងតួអក្សរដែលបានបង្ហាញនៅក្រោម ផ្នែកខាងឆ្វេង ទៅក្នុងចន្លោះដែលបានផ្តល់ខាងក្រោមផ្នែកខាងស្តាំ។ នេះគឺជាវិធានការដើម្បីការពារពីអ្នកផ្ញើសារឥតបានការដោយប្រើទម្រង់នេះ។

សូមវាយបញ្ចូលលេខកូដដែលបានបង្ហាញនៅខាងឆ្វេង។

ប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហាជាមួយទម្រង់នេះ សូមទាក់ទង់អ្នកជំនាញ​បង្កើត​គេហទំព័រ ដោយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើងបានដឹងដោយ​ប្រើប្រាស់ ទម្រង់វាយ​​​តម្លៃត្រឡប់ ដ៏ងាយស្រួលរបស់យើង ឬផ្ញើតាមអ៊ីមែល​​មកកាន់​