The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

Multiply your personal ministry
through the Impact Club

A fun way to involve others

មានតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ កំពុងព្យួរការបកប្រែ

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ទំព័រនេះមានតែភាសាអង់គ្លេសទេដែលដំណើរការ ។ យើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការបកប្រែរយ៉ាងសកម្មសម្រាប់គេហទំព័រទាំងមូល ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នក ។

Impact Club Membership List

This page lists all League members who have achieved Impact Club status. The Impact Club rewards our members simply for encouraging their Christian friends to join the League. If you've signed up 2 or more friends as members of the League since June 1, 2006, then you're automatically a member of the Impact Club! Learn more about the club and the rewards here.

Use the popup menus to limit your selection to specific member groups or levels. Sort any column by clicking the column headings. To sort in the opposite direction, click the column heading again.

results per page  

2900 members were found.

Name City Signups Latest Level Member since
Tom L. (Rep) Branford, CT 27,673 11/15/2019 Platinum 2009
Don S. (Rep) Jonesborough, TN 8,884 11/12/2019 Platinum 2003
Melvin H. (Rep) Sarasota, FL 3,672 05/29/2019 Platinum 2005
Dr. Byron G. (Rep) Lakeland, FL 2,494 10/22/2019 Platinum 2001
Michael B. (Rep) Rocklin, CA 552 10/01/2018 Platinum 1999
Steve P. Jefferson Cty, TN 503 11/03/2019 Platinum 2013
Ray J. (Rep) Granite Bay, CA 486 06/29/2006 Platinum 2006
Jeffrey L. (Rep) Huntsville, AL 472 08/20/2012 Platinum 2006
Marc R. (Rep) Shreveport, LA 392 02/03/2010 Platinum 2009
Jim W. (Rep) San Clemente, CA 387 09/12/2019 Platinum 2002
Donald H. (Rep) Lutz, FL 355 11/11/2019 Platinum 2007
Rick L. Gibsonton, FL 336 04/09/2014 Platinum 2005
Vincent C. (Rep) North Port, FL 303 10/31/2019 Platinum 2009
Luis G. Winchester, CA 262 01/14/2019 Platinum 2002
Michael M. (Rep) Niagara, WI 256 12/05/2016 Platinum 2004
Colleen W. Myrtle Beach, SC 223 05/07/2010 Platinum 2004
Caesar G. Scott Afb, IL 222 03/12/2018 Platinum 2003
Andrew F. (Rep) Sugar Land, TX 213 03/21/2012 Platinum 2007
TED H. (Rep) Cass Lake, MN 201 05/14/2018 Platinum 2011
Jim H. (Rep) Midland Park, NJ 196 04/20/2017 Platinum 2011
Joyce W. Washington, GA 184 08/31/2009 Platinum 2006
Tom L. Branford, CT 174 09/18/2018 Platinum 2014
Mark M. Iuka, MS 163 10/09/2012 Platinum 2005
Mike S. Batesburg, SC 153 10/16/2014 Platinum 2004
Jennie H. Lillie, LA 144 12/18/2012 Platinum 2006
Amy P. Bakersfield, CA 143 07/24/2014 Platinum 2004
Edward L. (Rep) Surrey, BC 142 08/14/2019 Platinum 2009
Joe G. (Rep) Roseville, CA 142 12/02/2008 Platinum 2007
Bob W. Dalton, GA 139 10/23/2013 Platinum 2007
Barry R. (Rep) Palestine, TX 129 01/23/2013 Platinum 2006
Ruthann K. (Rep) Delhi, ON 127 02/15/2008 Platinum 2006
Steve O. (Rep) Newark, OH 124 11/16/2014 Gold 2007
Marge B. Meriden, CT 117 07/08/2008 Platinum 2002
Steven L. (Rep) South Elgin, IL 116 08/21/2012 Gold 2007
Tim R. Sandpoint, ID 115 09/06/2014 Platinum 2011
Larry B. San Diego, CA 113 07/24/2007 Platinum 2002
Rodney C. Greenville, NC 107 07/24/2012 Platinum 2008
Toni S. (Rep) Daytona Beach, FL 106 05/04/2017 Gold 2014
Sherryl E. Shepherd, TX 106 03/25/2009 Platinum 2007
Jeff E. (Rep) Princeton, IN 105 07/19/2007 Gold 2007
Rey M. Clementon, NJ 103 05/30/2019 Platinum 2004
Beau C. (Rep) Torrance, CA 103 06/24/2017 Gold 2017
Richard A. (Rep) Rohnert Park, CA 103 02/03/2012 Gold 2004
Ricky P. (Rep) El Paso, TX 100 03/06/2013 Gold 2005
Anita K. Washington Boro, PA 90 07/22/2017 Platinum 2005
Kevin B. (Rep) Calico Rock, AR 89 02/06/2011 Gold 2006
Bill P. Alta Loma, CA 88 08/16/2013 Platinum 2004
Robbie T. Mt Juliet, TN 86 08/27/2013 Platinum 2009
Larry W. (Rep) Charlotte, NC 86 08/02/2012 Gold 2007
Jim L. (Rep) Ashland, VA 85 07/03/2018 Gold 2010

1 to 50 of 2900 members  |  Next page >“សេចក្តីអធិស្ថានរបស់មនុស្សសុចរឹតមានអំណាចអស្ចារ្យណាស់ ហើយវាកំពុងតែធ្វើការ” (យ៉ាកុប ៥៖១៦) ។ ប្រើប្រាស់អំណាចនៃសេចក្តីអធិស្ថានដើម្បីជួយគាំទ្រសមាជិក ដែលជាអ្នកបានបង្ហោះផ្សាយតម្រូវការរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័ររបស់សម្ព័ន្ធ។ ចូលរួមក្នុងការអធិស្ថាន សម្រាប់តម្រូវការដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកន្លងមក ឬបង្ហោះផ្សាយដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ។

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2019 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់