The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

វគ្គនេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយ​
អ្នករៀន​របៀប​ចែកចាយ​ជំនឿ​អ្នក

ការផ្សាយដំណឹងល្អប៊ូតខែម

ចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ!

ដើម្បីចាប់ផ្តើម លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចតំណភ្ជាប់នៅខាងក្រោម។ ប្រសិនលោកអ្នកមិន​ បានពិនិត្យចូលឥឡូវនេះទេ នោះលោកអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើអោយពិនិត្យចូល ពីព្រោះការផ្សាយដំណឹងល្អប៊ូតខែមសំរាប់តែសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណោះ (សមាជិកភាពគឺឥតគិតថ្លៃទេ)។ ប្រសិនលោកអ្នកមិនទាន់ជាសមាជិកទេ លោកអ្នកអាច ចូលរូមសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរនៅទីនេះ .

ចាប់ផ្តើមមុខវិជ្ជា

យើងខ្ញុំចង់ធ្វើវាអោយមានភាពងាយស្រួលសំរាប់ លោកអ្នក ក្នុងការចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកនៅ ក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។ មនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយជា មួយមនុស្សដទៃអំពីកិច្ចការខាងវិញ្ញាណ។ ប៉ុន្តែនៅពេលលោកអ្នករៀន ដើម្បីយកឈ្នះការស្ទាក់ស្ទើរនោះ ជីវិតរបស់លោកអ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្រែ ហើយលោកអ្នក នឹងយល់ ឃើញថាវាមានភាពងាយស្រួលជាងមុន ហើយមានតំលៃជាងលោកអ្នកបាន គិតពីមុន។ យើងខ្ញុំបានបង្កើតកម្មវិធីដ៏ល្អប្រណិតនេះដើម្បីជួយលោកអ្នករៀនអំពី របៀបចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកជាមួយអ្នកដទៃ។

ការផ្សាយដំណឹងល្អប៊ូតខែមរបស់យើងគឺជា មុខវិជ្ជាហ្វឹកហ្វឺនតាមអនឡាញដែលមាន ៧ផ្នែក។ វាគឺជាកម្មវិធីរៀនតាមល្បឿនរបស់ខ្លួនឯង ដើម្បីអោយលោកអ្នកអាចប្រើពេលវេលា យូរប៉ុណ្ណាដែលលោកអ្នកចង់ ដើម្បីបញ្ចប់វា។ មិនថាលោកអ្នកគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទ ជាយូរមកហើយ ឬជាអ្នកទើបតែសំរេចចិត្តដើរតាមព្រះគ្រីស្ទទេ មេរៀនទាំងប្រាំពីរនេះ នឹងជួយលោកអ្នកអោយទទូលបានការចែកចាយដំណឹងល្អដោយសុខសាន្ត។ ក្នុងថ្ងៃអនាគត លោកអ្នកនឹងចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកដោយងាយស្រួល ហើយជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងទទូលព្រះពរដ៏ហូរហៀរតាមរយៈបទពិសោធន៍ចែកចាយ ទាំងនេះ។

អើ ល្អណាស់ហ្ន៎ គឺជើងនៃអ្នកនោះដែលដើរលើភ្នំ ជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមក ហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីមេត្រី ជាអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អពីការប្រសើរមក ហើយថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះ គឺជាអ្នកដែលពោលដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនថា " ព្រះនៃឯងទ្រង់សោយរាជ្យ "
— អេសាយ ៥២:៧

របៀបដែលប៊ូតខែតធ្វើការ

មេរៀននិមួយៗនឹងផ្ញើទៅកាន់លោកអ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល។ មេរៀននិមួយៗមានបទគម្ពីរ ទីបន្ទាល់មួយពីសមាជិកម្នាក់របស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរ ការសិក្សាសង្ខេប សំនួរពីរ និងលំហាត់អនុវត្តដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីនាំលោកអ្នកបន្តិចម្តងៗពីការខិតខំ ចែកចាយធម្មតាទៅកាន់ការសន្ទនាអំពីការផ្លាស់ប្រែជីវិតពិតប្រាកដ។

លោកអ្នកអាចប្រើពេលវេលាបញ្ចប់មេរៀននិមួយៗយូរតាមដែលលោកអ្នកចង់។ លោកអ្នកគួរតែអាចបញ្ចប់មេរៀនមួយតែក្នុងពីរបីនាទីប៉ុណ្ណោះបាន។ លំហាត់ ចែកចាយអនុវត្តនឹងត្រូវប្រើពេលយូរជាងបន្តិច អាស្រ័យលើរបៀបរស់នៅជាក់លាក់ របស់លោកអ្នក។

នៅពេលលោកអ្នកបញ្ចប់មេរៀនមួយ សូមចុចលើប៊ូតុង " មេរៀនត្រូវបានបញ្ចប់" នៅខាងក្រោមអ៊ីមែលរបស់លោកអ្នក ហើយមេរៀនបន្ទាប់ នឹងត្រូវបានផ្ញើមកលោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយលោកអ្នកអាចមើលចំលើយ នៅក្នុងមេរៀនចាស់បានផងដែរ។ ក្នុងករណីខ្លះលោកអ្នកនឹងអាចមានឱកាសចែកចាយ បទពិសោធន៏របស់លោកអ្នកជាមួយសមាជិកដទៃទៀតដែលត្រូវធ្វើលំហាត់ដូចគ្នានោះ!សូមធ្វើអោយខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារតាមរយៈផឹកទឹកបរិសុទ្ធពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអោយបានទៀងទាត់ ។ សូមបើកដំណឹងល្អលោកយ៉ូហានរបស់លោកអ្នក ហើយចំណាយពេលស្វែងយល់ពីអ្វីខ្លះដែលព្រះបន្ទូលនេះចង់បង្រៀន ។ អំពីការចុះឈ្មោះបង្កើតពីគេហទំព័រ 21-Day Challenge ហើយប្តេជ្ញាខ្លួនឯងអោយអានសៀវភៅនេះទាំងមូល ជាមួយនឹងវចនាធិប្បាយដែលមានប្រយោជន៍ ហើយមិនលើសពីរយៈ ២១ ថ្ងៃ ។ ហើយស្វែងរកឱកាសដើម្បីផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀត ហេតុដូច្នេះពួកគេអាចទទួលបាននូវភាពស្រស់ថ្លា និងអារហារបំប៉នផងដែរ ។

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់