Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

សៀវភៅដំណឹងល្អយ៉ូហានយើង
ហើយធនធានបានបោះពុម្ពផ្សេងៗ។

ផលិតផលលម្អិត

ទំព័រដើម  >  បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ

ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ

ទំនិញនេះ​កំពុង​អស់​ពីស្តុក​នៅ​ពេលថ្មីៗ​នេះ។

យើង​ព្រីន​ផលិតផល​ឡើង​វិញ​តាម​ធម្មតា សូម​ពិនិត្យ​មើល​វិញ​ពេល​ក្រោយ។

ដំណឹងល្អជាក់លាក់៖

USPJESV-CLOD

ខ្នាត (បិទ)
3.75" W x 5.25" H

ខ្នាត (បើក)
7.5" W x 5.25" H

ភាសា៖
English

កំណែ
English Standard Version

ទំនិញនេះ​កំពុង​អស់​ពីស្តុក​នៅ​ពេលថ្មីៗ​នេះ។

យើង​ព្រីន​ផលិតផល​ឡើង​វិញ​តាម​ធម្មតា សូម​ពិនិត្យ​មើល​វិញ​ពេល​ក្រោយ។

ដំណឹងល្អ ជាក់លាក់៖

USPJESV-CLOD

ខ្នាត (បិទ)
3.75" W x 5.25" H

ខ្នាត (បើក)
7.5" W x 5.25" H

ភាសា៖
English

កំណែ
English Standard Version

អំពីនេះ ដំណឹងល្អ:

សព្វថ្ងៃនេះមានប្រភពជាច្រើនកំពុងចាប់យកចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើង វាអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកជ្រើសរើសស្តាប់តាមសំលេងមួយណា ប្រភពព័ត៌មានមួយណាដែលអាចទុកចិត្ដបាន និងយោបល់មួយណាគួម្បីទទួលយកនោះ។ គឺយើងត្រូវការពិនិត្យមើលទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ គឺមិនសម្លឹងមើល ឬផ្អែកទៅលើសារព័ត៌មាន សម្តីរបស់បុគ្គលដែលល្បីល្បាញម្នាក់ណានោះទេ ហើយស្តង់ដារបស់យើងនោះគឺសេចក្តីពិត។ ព្រះគម្ពីរបានពន្យល់ណែនាំយើងនូវទិសដៅដ៏ច្បាស់លាស់ និងព្រំដែនដ៏មានហេតុផលដែលអាចអោយយើងងាយយល់ជាច្រើនក្លាយចំពោះបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយនោះគួរតែមានគោលការណ៍ណែនាំ
របស់យើង នៅពេលណាដែលយើងសម្លឹងមើលទៅទ្រង់សម្រាប់ទទួលបាននូវចម្លើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង។

គម្របពណ៌សខ្មៅនេះមានទំហំដែលគួរអោយទាក់ទាញ ។ អ្វីដែលឲ្យធ្វើវាមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតនោះ គឺថាវាមានពាក្យគន្លឹះក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អលោកយ៉ូហាន។ លក្ខណៈបែបនេះនឹងមានការទាក់ទាញដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ និងកម្រឹត។ បានបង្ហាញនៅលើ គម្របមុខ និងគម្របក្រោយ។

សូមចុច Like លើព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានទាំងអស់របស់យើង ព្រមទាំងសៀវភៅផែនការនៃនៃសេចក្តីសង្រ្គោះ និងទំព័រនៃការសម្រេចចិត្ត។ លេខកូដ QR នៅក្របខាងក្រោយ គឺជាតំណភ្ជាប់ដែលអាចឲ្យយើងចូលទៅកាន់ទំព័រទាំងនោះបានយ៉ាងលឿន ដើម្បីរៀនបន្ថែមទៀតអំពីព្រះអង្គ។


ត្រឡប់ទៅបញ្ជីផលិតផលវិញ

​​កន្រ្តកទំនិញសង្ខេប
មិនមានអ្វីនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញរបស់លោកអ្នកនៅឡើយទេ! សូមចុចលើគំរបដំណឹងល្អនៅខាងឆ្វេងដើម្បីបន្ថែមមុខទំនិញនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញរបស់លោកអ្នក។

ចែកចាយគំនិត


ទាំងមនុស្សពេញវ័យ និងយុវជននឹងឃើញគម្របព្រះគម្ពីរនេះមានពាក្យត្រូវចិត្តជាច្រើន និងភាពឆ្លាតវៃក្នុងការយកពាក្យមកជំនួស។ ចែកចាយព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អជាមួយសិស្ស សិល្បករ ឬសូម្បីតែអ្នកដែលជួយអ្នកនៅមជ្ឈមណ្ឌលថតរូប ឬហាងស៊ុមរូបថត។ ពួកគេនឹងឃើញ «ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ» ផ្ទាល់ភ្នែក គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ហើយគម្របពណ៌ខ្មៅ គឺត្រូវសម្រាប់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ វាគឺជាការល្អបំផុតសម្រាប់ការចែកចាយជាមួយនរណាម្នាក់។

ភ័យខ្លាយ​​​​ចែកចាយ​​មែនទេ?


ទទួលយក ឥតគិតថ្លៃ វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​ការផ្សាយ​ដំណឹងល្អ​ប៊ូតខេម!

អំពីយើង