Menu
League Member? Sign In now or Join the League.

យើងរួមគ្នាធ្វើការសំរេចឲ្យបាននូវ
ការច្រូតកាត់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ

ពត៌មានលម្អិតអំពីការឧបត្ថម្ភ

តើការឧបត្ថម្ភគឺជាអ្វី?

យើងមានសមាជិកជាច្រើនដែលជាសិស្សពេញពេល រស់ជាមួយភាពពិការ មានប្រាក់ចំណូលមានកំរឹត ឬគ្មានការងារធ្វើបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែពួកគេគឺជាសមាជិក ដែលសកម្មភាព និងឆេះឆួលបំផុតរបស់យើងខ្ញុំ។ ឥឡូវនេះ ប្រហែលពួកគេមិនមាន ថវិការ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាមានភាពឆេះឆួលដើម្បីផ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះនិងសេចក្តីសង្ឃឹម របស់ដំណឹងល្អ! ពួកគេគ្រាន់តែរង់ចាំការជួយឧបត្ថម្ភចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះជា មួយពួកគេប៉ុណ្ណោះ។

ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសរបៀបជួយឧបត្ថម្ភដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជា ផ្តោតលើបុព្វហេតុជាក់លាក់ ដែលលោកអ្នកមានភាពឆេះឆួលជាមួយក្តី (អ្នកគ្មានផ្ទះ សំបែង ទាហ៊ាន គុក បេសកកម្ម យុវជនជាដើម) បុគ្គលជាក់លាក់ណា មួយពួកជំនុំ ជាក់លាក់ណាមួយ ឬអ្នកនៅបន្ទាប់ ដែលត្រូវការការឧបត្ថម្ភ។ ប្រសិនលោកអ្នកចង់ កំណត់គោលដៅមួយដើម្បីបរិច្ចាគចំនួនសៀវភៅដំណឹងល្អនៅក្នុងចំនួនថេរណាមួយ សំរាប់ឆ្នាំក្រោយ យើងខ្ញុំអាចជំរាបលោកអ្នកអំពីចំនួនសមរម្យប្រចាំខែ។ បន្ទាប់មក សមាជិកដែលឆេះឆួល និងទទួលបានយ៉ាងរីករាយនូវសៀវភៅដំណឹងល្អ ហើយបន្ត ចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចប់នៅទីនោះនៅឡើយទេ សូមចងចាំ ថា យើងខ្ញុំបានសន្យាថាលោកអ្នកនឹងមានឱកាសចែកចាយនៅក្នុងដំណើរការផងដែរ។

តាមដានលទ្ធផលរបស់លោកអ្នក

លោកអ្នកនឹងមើលឃើញលទ្ធផលដែលសមាជិកទាំងនេះផ្សាយដំណឹងល្អ និង​សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេទូទាំងពិភពលោក! នៅពេលលោកអ្នកជួយឧបត្ថម្ភសមាជិកសម្ព័ន្ធម្នាក់ យើងខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយចែកចាយ​ជាមួយលោកអ្នកនូវគម្រោងរបស់ពួកគេក្នុងការចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេ។ សូមចងចាំថា អ្នកដែលលោកអ្នកជួយឧបត្ថម្ភនោះនៅតែមិន ស្គាល់លោកអ្នកទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកមានពរដែលចូលរួមការងារបន្តរបស់ព្រះ នៅពេលពួក គេចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេ និងផ្តល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អ។ លោកអ្នក នឹងទទួលបានអ៊ីមែលលើកទឹកចិត្ត ដែលបញ្ជាក់អំពីអ្នកដែលលោកអ្នកបានជួយឧបត្ថម្ភ ហើយនិងរឿងផ្សេងៗដែលពួកគេនឹងរាយការណ៏មកវិញ។

នេះគឺជាគំរូនៃរឿងធម្មតាដែលអ្នកអាចនឹងទទួលបាន ហើយដែលបាន បង្ហោះផ្សាយប៉ុន្មានថ្ងៃមុន៖

ផែនទីបន្តផ្ទាល់

បន្ថែមលើរឿងដ៏អស្ចារ្យផ្សេងៗដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន លោកអ្នកក៏ អាចមើលឃើញការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកអ្នកជាសកម្មភាពនៅលើផែនទី បន្តផ្ទាល់បាន ផងដែរ!

យើងខ្ញុំមានផែនទីស្វែងរកទីតាំងដំណឹងល្អដ៏ប្រណិត ដែលផ្តល់រូបថត សង្ខេបទាន់ពេលវេលា នៅតំបន់ការងារដែលលោកអ្នកបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយ ដំណឹងល្អ ។ នៅពេលបានដឹកជញ្ជូនដល់ភ្លាម ទីតាំងរបស់ពួកគេនឹងលេចឡើងនៅលើ ផែនទីភ្លាម ប៉ុន្តែនឹងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ទៅៗ។ រាល់ពេលដែលទីបន្ទាល់បញ្ចូល នៅលើទំព័រសំរេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំប្រើ ID តាមដានដំណឹងល្អ ដើម្បីភ្ជាប់ទីតាំង របស់ពួកគេនៅលើផែនទី ដូច្នេះលោកអ្នកអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់នូវទីកន្លែង និងពេលវេលាពិតប្រាកដដែលជីវិតមួយកំពុងផ្លាស់ប្រែ។ ជារបៀបដ៏អស្ចារ្យដែលមើល ឃើញសេចក្តីសប្បុរសរបស់លោកអ្នកកំពុងធ្វើចលនាយ៉ាង សកម្មឆ្លងកាត់ជាតិសាសន៍ ទៅជាតិសាសន៍ និងពិភពលោកទាំងមូល ខណៈពួកគេចូលមករកចំណេះដឹងនៃសេចក្តី សង្រ្គោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ!

ឧបត្ថម្ភឥឡូវនេះ!

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមពីការឧបត្ថម្ភ

  • សំរេចបានមហាបេសកកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នក ហើយមើលឃើញ ជីវិតអ្នកដទៃទៀតផ្លាស់ប្រែសំរាប់នគររបស់ព្រះជារៀងរហូត
  • ខ្លួនរបស់លោកអ្នកមានភាពរីកចំរើនក្នុងរបៀបដែលលោកអ្នកមិនអាច និងមើលឃើញលទ្ធផលភ្លាមៗ
  • ផ្តោតលើផ្នែកនៃការឈោងចាប់ដែលស៊ីគ្នានឹងភាពឆេះឆួលរបស់លោកអ្នក
  • ទទួលបានការចូលទៅលើលផ្ទាល់សាច់រឿង និងទីបន្ទាល់ទាំង អស់
  • ចូលទៅកាន់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងផ្តល់ទីបន្ទាល់របស់លោកអ្នកដោយសុវត្ថិភាព
  • ចែកចាយសំណូមអធិស្ឋាន
  • ចូលរួមការហ្វឹកហ្វឺនប៊ូតខែម និងការលើកទឹកចិត្តអោយអានព្រះគម្ពីរ
  • ចូលទៅកាន់ការថ្វាយបង្គំខ្លីរបស់ផុកឃីត

សំគាល់៖ លោកអ្នកមិនចាំបាច់ក្លាយជាសមាជិកដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់នោះគឺលោកអ្នកទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ទាំងស្រុងនៃអត្ថប្រយោជន៏ទាំងអស់ដែលយើងខ្ញុំបានពិភាគ្សា។ បូកជាមួយនឹង ភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះបង្កើត ហើយឥតគិតថ្លៃ ដូច្នេះមិនចាំបាច់ខកខាន ចុះឈ្មោះបង្កើត ឥឡូវនេះ ។

របៀបជួយឧបត្ថម្ភ៖

អ្នកនៅក្បែរ

យើងខ្ញុំមានសមាជិកផ្សេងៗ ដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អដល់អស់អ្នកដែលត្រូវការ ហើយលោកអ្នកអាចឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកនៅក្បែរបាន។ សូមចុច ខាងក្រោមឥឡូវនេះ!

ឧបត្ថម្ភអ្នកនៅបន្ទាប់

ភាពឆេះឆួលឧបត្ថម្ភជាក់លាក់

ឧបត្ថម្ភដោយផ្ទាល់ដល់ផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពផ្សាយដំណឹងល្អដែលស៊ីគ្នានឹងភាពឆេះឆួលរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ឬជ្រើសរើសមនុស្ស ទីក្រុង ឬពួកជំនុំជាក់លាក់ណាមួយ។ សូមចុចខាងក្រោមឥឡូវនេះ!

ភាពឆេះឆួលឧបត្ថម្ភជាក់លាក់

ដាក់គោលដៅដំណឹងល្អមួយ

ចង់ចាប់ដៃគូជាច្រើនដងក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះឬពីរឆ្នាំទៀត? ប្រសើរណាស់! ជ្រើសរើសគោលដៅរបស់លោកអ្នកដោយចុចនៅខាងក្រោមឥឡូវនេះ ហើយមើលវាបានសំរេចបានរៀងរាល់ខែ!

ដាក់គោលដៅដំណឹងល្អឥឡូវនេះ