The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

យើងរួមគ្នាធ្វើការសំរេចឲ្យបាននូវ
ការច្រូតកាត់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ

ពត៌មានលម្អិតអំពីការឧបត្ថម្ភ

តើការឧបត្ថម្ភគឺជាអ្វី?

យើងមានសមាជិកជាច្រើនដែលជាសិស្សពេញពេល រស់ជាមួយភាពពិការ មានប្រាក់ចំណូលមានកំរឹត ឬគ្មានការងារធ្វើបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែពួកគេគឺជាសមាជិក ដែលសកម្មភាព និងឆេះឆួលបំផុតរបស់យើងខ្ញុំ។ ឥឡូវនេះ ប្រហែលពួកគេមិនមាន ថវិការ ប៉ុន្តែពួកគេពិតជាមានភាពឆេះឆួលដើម្បីផ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះនិងសេចក្តីសង្ឃឹម របស់ដំណឹងល្អ! ពួកគេគ្រាន់តែរង់ចាំការជួយឧបត្ថម្ភចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះជា មួយពួកគេប៉ុណ្ណោះ។

ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសរបៀបជួយឧបត្ថម្ភដែលលោកអ្នកពេញចិត្តជា ផ្តោតលើបុព្វហេតុជាក់លាក់ ដែលលោកអ្នកមានភាពឆេះឆួលជាមួយក្តី (អ្នកគ្មានផ្ទះ សំបែង ទាហ៊ាន គុក បេសកកម្ម យុវជនជាដើម) បុគ្គលជាក់លាក់ណា មួយពួកជំនុំ ជាក់លាក់ណាមួយ ឬអ្នកនៅបន្ទាប់ ដែលត្រូវការការឧបត្ថម្ភ។ ប្រសិនលោកអ្នកចង់ កំណត់គោលដៅមួយដើម្បីបរិច្ចាគចំនួនសៀវភៅដំណឹងល្អនៅក្នុងចំនួនថេរណាមួយ សំរាប់ឆ្នាំក្រោយ យើងខ្ញុំអាចជំរាបលោកអ្នកអំពីចំនួនសមរម្យប្រចាំខែ។ បន្ទាប់មក សមាជិកដែលឆេះឆួល និងទទួលបានយ៉ាងរីករាយនូវសៀវភៅដំណឹងល្អ ហើយបន្ត ចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចប់នៅទីនោះនៅឡើយទេ សូមចងចាំ ថា យើងខ្ញុំបានសន្យាថាលោកអ្នកនឹងមានឱកាសចែកចាយនៅក្នុងដំណើរការផងដែរ។

តាមដានលទ្ធផលរបស់លោកអ្នក

លោកអ្នកនឹងមើលឃើញលទ្ធផលដែលសមាជិកទាំងនេះផ្សាយដំណឹងល្អ និង​សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេទូទាំងពិភពលោក! នៅពេលលោកអ្នកជួយឧបត្ថម្ភសមាជិកសម្ព័ន្ធម្នាក់ យើងខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយចែកចាយ​ជាមួយលោកអ្នកនូវគម្រោងរបស់ពួកគេក្នុងការចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេ។ សូមចងចាំថា អ្នកដែលលោកអ្នកជួយឧបត្ថម្ភនោះនៅតែមិន ស្គាល់លោកអ្នកទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកមានពរដែលចូលរួមការងារបន្តរបស់ព្រះ នៅពេលពួក គេចែកចាយសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេ និងផ្តល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អ។ លោកអ្នក នឹងទទួលបានអ៊ីមែលលើកទឹកចិត្ត ដែលបញ្ជាក់អំពីអ្នកដែលលោកអ្នកបានជួយឧបត្ថម្ភ ហើយនិងរឿងផ្សេងៗដែលពួកគេនឹងរាយការណ៏មកវិញ។

នេះគឺជាគំរូនៃរឿងធម្មតាដែលអ្នកអាចនឹងទទួលបាន ហើយដែលបាន បង្ហោះផ្សាយប៉ុន្មានថ្ងៃមុន៖

ផែនទីបន្តផ្ទាល់

បន្ថែមលើរឿងដ៏អស្ចារ្យផ្សេងៗដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបាន លោកអ្នកក៏ អាចមើលឃើញការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកអ្នកជាសកម្មភាពនៅលើផែនទី បន្តផ្ទាល់បាន ផងដែរ!

យើងខ្ញុំមានផែនទីស្វែងរកទីតាំងដំណឹងល្អដ៏ប្រណិត ដែលផ្តល់រូបថត សង្ខេបទាន់ពេលវេលា នៅតំបន់ការងារដែលលោកអ្នកបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយ ដំណឹងល្អ ។ នៅពេលបានដឹកជញ្ជូនដល់ភ្លាម ទីតាំងរបស់ពួកគេនឹងលេចឡើងនៅលើ ផែនទីភ្លាម ប៉ុន្តែនឹងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ទៅៗ។ រាល់ពេលដែលទីបន្ទាល់បញ្ចូល នៅលើទំព័រសំរេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំប្រើ ID តាមដានដំណឹងល្អ ដើម្បីភ្ជាប់ទីតាំង របស់ពួកគេនៅលើផែនទី ដូច្នេះលោកអ្នកអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់នូវទីកន្លែង និងពេលវេលាពិតប្រាកដដែលជីវិតមួយកំពុងផ្លាស់ប្រែ។ ជារបៀបដ៏អស្ចារ្យដែលមើល ឃើញសេចក្តីសប្បុរសរបស់លោកអ្នកកំពុងធ្វើចលនាយ៉ាង សកម្មឆ្លងកាត់ជាតិសាសន៍ ទៅជាតិសាសន៍ និងពិភពលោកទាំងមូល ខណៈពួកគេចូលមករកចំណេះដឹងនៃសេចក្តី សង្រ្គោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ!

ឧបត្ថម្ភឥឡូវនេះ!

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមពីការឧបត្ថម្ភ

  • សំរេចបានមហាបេសកកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នក ហើយមើលឃើញ ជីវិតអ្នកដទៃទៀតផ្លាស់ប្រែសំរាប់នគររបស់ព្រះជារៀងរហូត
  • ខ្លួនរបស់លោកអ្នកមានភាពរីកចំរើនក្នុងរបៀបដែលលោកអ្នកមិនអាច និងមើលឃើញលទ្ធផលភ្លាមៗ
  • ផ្តោតលើផ្នែកនៃការឈោងចាប់ដែលស៊ីគ្នានឹងភាពឆេះឆួលរបស់លោកអ្នក
  • ទទួលបានការចូលទៅលើលផ្ទាល់សាច់រឿង និងទីបន្ទាល់ទាំង អស់
  • ចូលទៅកាន់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងផ្តល់ទីបន្ទាល់របស់លោកអ្នកដោយសុវត្ថិភាព
  • ចែកចាយសំណូមអធិស្ឋាន
  • ចូលរួមការហ្វឹកហ្វឺនប៊ូតខែម និងការលើកទឹកចិត្តអោយអានព្រះគម្ពីរ
  • ចូលទៅកាន់ការថ្វាយបង្គំខ្លីរបស់ផុកឃីត

សំគាល់៖ លោកអ្នកមិនចាំបាច់ក្លាយជាសមាជិកដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភនោះទេ ប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់នោះគឺលោកអ្នកទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ទាំងស្រុងនៃអត្ថប្រយោជន៏ទាំងអស់ដែលយើងខ្ញុំបានពិភាគ្សា។ បូកជាមួយនឹង ភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះបង្កើត ហើយឥតគិតថ្លៃ ដូច្នេះមិនចាំបាច់ខកខាន ចុះឈ្មោះបង្កើត ឥឡូវនេះ ។តើលោកអ្នកទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានដែរឬទេ? ស្វែងរកពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្តឲ្យមានការរីកលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នក គ្រាន់តែតាមរយៈបំពេញ ទម្រង់ពាក្យការសម្រេចចិត្តងាយស្រួល

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់