The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

ការជួយ​ឲ្យអ្នកអាចចាប់ផ្តើម
ព័ន្ធកិច្ចរបស់លោកអ្នក​

របៀបចូល ក្នុងគេហទំព័រសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរ

ត្រូវការជំនួយក្នុងការចូល? នេះគឺជាជំហ៊ានសាមញ្ញាខ្លះដែលលោក​អ្នក​អាចព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលលោកកំពុងជួបប្រទះ។ ប្រសិន​លោក​អ្នក​នៅតែកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាបន្ទាប់ពីអានជំនួយនេះហើយ ​សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ.

ដើម្បីចូល លោកអ្នកត្រូវការឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ (ឬអាស័យដ្ឋានរបស់​លោកអ្នក​) និងពាក្យសំងាត់របស់លោកអ្នក។

ត្រូវការបង្កើតគណនីគេហទំព័រ?

សមាជិករបស់យើងខ្ញុំបានចូលរួមសម្ព័ន្ធប្រះគម្ពីរមុនពេលយើងខ្ញុំបានបង្កើតគេហទំព័រថ្មីដែលមានសុវត្ថិភាព ដូច្នេះពួកគេមិនទាន់មានបណ្ណសំគាល់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធ័រ​ណេត​ទេ។ ប្រសិនលោកអ្នកបានទទួលសារមួយដែលលោកអ្នកមិនមានគណនី នោះមានន័យ​ថា លោកអ្នកត្រូវការបង្កើតគណនីមួយ។ លោកអ្នកនឹងត្រូវការមានបណ្ណ​សំគាល់​សមាជិក​ភាព​របស់លោកអ្នក ដើម្បីងាយស្រួលបង្កើតគណនីគេហទំព័រមួយ។ ប្រសិន​លោក​អ្នក​មិនមានទេ សូមប្រើទំរង់យកបាត់បង់ពាក្យសំងាត់ ហើយយើងខ្ញុំនឹង​ផ្ញើមក​កាន់​លោកអ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល។

មិនបង្កើតឡើងវិញនូវឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ឬពាក្យសំងាត់?

សូមចុចលើយកពាក្យសំងាត់ដែលបាត់បង់វិញ។ វាយបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល​របស់លោកអ្នក នោះពាក្យសំងាត់ថ្មីនឹងត្រូវបានផ្ញើមកកាន់លោកអ្នក។

ទទួលសារដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក និងលេខសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវ?

ប្រសិនលោកអ្នកបានចូលមានកំហុស នោះគ្រាន់តែប្រើទម្រង់យកពាក្យសម្ងាត់ដែលបាត់បង់ដើម្បីបង្កើតសំណើកំណត់ ពិនិត្យចូល ឡើងវិញតាមអ៊ីមែល ។ លោកអ្នកអាចបង្កើតលេខសម្ងាត់ថ្មី ។ សូមសំគាល់​ថា វានឹងបញ្ជូនពត៌មាននេះទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលយើងរក្សាទុកលើ​ឯកសារ​ក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង។

នៅតែមានបញ្ហាមែនទេ?

ទូរស័ព្ទមកកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទបំរើសមាជិកដោយឥតគិតថ្លៃរបស់យើងដើម្បីទទួលបានជំនួយផ្ទាល់ខ្លួន។ 1-800-636-8785 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ម៉ោង៩ដល់២រសៀលម៉ោង​នៅប្រទេសបច្ចឹមបូព៌ាសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតពឹកផ្អែកលើប្រាក់ដង្វាយពីសមាជិកនានាដើម្បីជួយបំពេញនូវតម្រូវការចំណាយលើការបោះពុម្ព និងបញ្ជួនសៀវដំណឹងល្អ ហើយនឹងផលិតនូវធនធានព័ន្ធ កិច្ចផ្សេងៗទៀត ។ យើងមានវិធីជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចវិនិយោគក្នុងការនាំព្រះបន្ទូល របស់ព្រះអង្គទៅដល់ក្រុមមនុស្សបាត់បង់ ។ ដើម្បីស្វែងរកវិធីដែលលោកអ្នកអាច ជួយផ្គត់ផ្គង់មកសម្ព៍ន្ធ

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់