The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!

ត្រូវការជំនួយក្នុងការបញ្ជាទិញ?
លោកអ្នកបានមកត្រូវកន្លែងហើយ។

របៀបការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នក

ត្រូវការជំនួយក្នុងការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកទេ? នេះគឺជាសេចក្តីណែនាំ មួយជំហានម្តងៗ។ ប្រសិនលោកអ្នកនៅតែជួបបញ្ហាបន្ទាប់ពីបានអានសេចក្តីណែនាំនេះ ហើយ សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ.

ដំបូង លោកអ្នកត្រូវចូល ពីព្រោះមានតែសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ជា ទិញបាន។ ដើម្បីចូល លោកអ្នកត្រូវការឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងពាក្យ សំងាត់របស់លោកអ្នក នៅពេលលោកអ្នកបង្កើតប័ណ្ណសំគាល់អនឡាញជាលើកដំបូង ជាមួយសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរ។ វាត្រូវបានបញ្ចូលអ៊ីមែល "Welcome" ដែល លោកអ្នកបានទទួលនៅពេលលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះជាសមាជិក។ ប្រសិនលោកអ្នក មិនចាំពត៌មាននេះទេ យើងខ្ញុំបានជួយធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលដើម្បីលោកអ្នកយក ពត៌មាននោះវិញបាន ដោយភាពពិសេសនៃពាក្យសំងាត់បាត់បង់របស់យើងខ្ញុំ។ គ្រាន់តែដាក់បញ្ចូលអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់លោកអ្នក នោះពត៌មានពិនិត្យចូលលំអិត របស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានផ្ញើភ្លាមៗតែម្តង។

ប្រសិនលោកអ្នកជួបបញ្ហាក្នុងការចូល សូមមើលឯកសារជំនួយពិនិត្យចូលឡើងវិញ។ ប្រសិនវាសិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកអ្នកបាន សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ.

របៀបដាក់ផលិតផលទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញរបស់លោកអ្នក

មុនពេលលោកអ្នកអាចបញ្ជាទិញបាន លោកអ្នកត្រូវដាក់ផលិតផលដែលលោកអ្នក ចង់បានចូលទៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញរបស់លោកអ្នកសិន។ សូមចូលមើលទំព័រធនធានដំណឹង​ល្អរបស់យើងខ្ញុំ ឬទំព័រផលិតផលមិនជាដំណឹងល្អ។ សូមជ្រើសរើសផលិតផល ដែល​លោក​អ្នកចាប់អារម្មណ៏ ដោយចុចលើរូបភាព ឬចុចលើតំណភ្ជាប់ quot;បញ្ញាទិញ​" តំណភ្ជាប់នៅខាងក្រោមមុខទំនិញនិមួយៗ។ ការធ្វើដូចនេះនឹងនាំលោកអ្នក​ទៅ​កាន់​ទំព័រដែលមានពត៌មានលំអិតអំពីផលិតផល។ សូមជ្រើសរើសចំនួនផលិតផលដែល​លោកអ្នកចង់បាន បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងដែលបានសំគាល់​"បន្ថែមទៅក្នុងកន្រ្តក​ទំនិញ។ " ចំនួនដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើសត្រូវបានដាក់នៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញ​របស់លោកអ្នក។ ទំព័រផលិតផលនឹងធ្វើអោយស្រស់ឡើងវិញជាមួយសារបញ្ជាក់​ពណ៌ខៀវ​នៅខាងលើ ដើម្បីអោយលោកអ្នកដឹងថា មុខទំនិញនានាត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងកន្រ្តកទំនិញ​របស់​លោកអ្នកបានជោគជ័យហើយ។ លោកអ្នកក៏នឹងមើលឃើញចំនួនផលិតផលខុសៗ​គ្នានៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញរបស់លោកអ្នក ចុះបញ្ជីនៅក្បែរឈ្មោះរបស់លោកអ្នក នៅខាងលើ​ទំព័រ។

របៀបបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នក

ការពិតណាស់ ដូចជានៅហាងគ្រឿងទេសដែរ ការដាក់មុខទំនិញនៅក្នុងកន្រ្តក​ទំនិញ​របស់លោកអ្នកមិនមានន័យថា លោកអ្នកបានបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកឡើយ។ លោកអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់កន្លែងបង់ប្រាក់ចេញមុនពេលការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកត្រូវបាន​បញ្ចប់។

ដើម្បីចាកចេញ ក៏អាចចុច"​កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ" តំណភ្ជាប់នៅក្បែរឈ្មោះរបស់លោកអ្នកនៅខាងលើទំព័រ ឬលោកអ្នកអាចចុច "កន្រ្តកទំនិញ" តំណភ្ជាប់នៅខាងឆ្វេងផ្នែកធនធាន។ នេះនឹងនាំលោកអ្នកទៅកាន់ការមើលមាតិកាមុខទំនិញនៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញរបស់លោកអ្នកឡើងវិញ។ នៅទីនេះលោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំនួនមុខទំនិញនៅក្នុងកន្រ្តកទំនិញ​ដោយការ​ប្តូរចំនួន ឬលោកអ្នកអាចលុបមុខទំនិញចោលបាន។ ប្រសិនលោកអ្នកបានដាក់​ការបញ្ជា​ទិញ​រយៈពេលថ្មីបំផុត នោះលោកអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាត្តតែបង់ប្រាក់ចេញដោយប្រើ​បណ្ណ​ឥណទាន​ដើម្បីបង់ថ្លៃការបញ្ជាទិញនោះប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនការបញ្ជាទិញ​របស់លោក​អ្នក​​លើសពីកំរឹតរបស់សមាជិក នោះលោកអ្នកក៏នឹងត្រូវការប្រើបណ្ណឥណទានមួយ​ដើម្បីផ្តល់​វិភាគ​ទានតាមអនឡានផងដែរ។ សូមអានពាក្យនៅលើទំព័រ​បង់ប្រាក់ចេញ​ដោយប្រុង​ប្រយ័ត្ន ពីព្រោះវាពន្យល់លោកអ្នកគ្រប់យ៉ាង។

ប្រសិនប៊ូតុងបង់ប្រាក់ចេញលេចឡើង វាមានន័យថា លោកអ្នកអាចដាក់ការបញ្ជាទិញ​មួយ។ សូមចុចលើប៊ូតុង "ចាកចេញ" ប៊ូតុងទៅកាន់ជំហានបន្ទាប់។

ការមើលការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកឡើងវិញ

ឥឡូវនេះលោកអ្នកនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញចុងក្រោយហើយ។ នេះគឺជា​កន្លែង​​លោកអ្នកពិនិត្យការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកឡើងវិញ រួមទាំងអាស័យដ្ឋាន​ដឹក​ជញ្ជូន (ក្នុងករណីលោកអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងរស់នៅ)។

ដោយសារតែសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរចំណាយរាប់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងបោះពុម្ភនិងដឹកជញ្ជូនសៀវភៅដំណឹងល្អ យើងខ្ញុំស្នើអោយសមាជិកផ្តល់វិភាគទានក្នុងពេល​បញ្ជាទិញ​តែ​ម្តង។ ប្រសិនលោកអ្នកមិនមានការងារធ្វើ ជាសិស្សវិទ្យាល័យពេញពេល មនុស្សចាស់​ដែល​មានប្រាក់ចំណូលមានកំរឹត ឬពិការ នោះលោកអ្នកអាចជ្រើសសុំ​សមាជិក​​ម្នាក់ទៀតឧបត្ថម្ភដល់ការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកបាន។ ប្រសិនលោកអ្នកចង់បង់ថ្លៃ​ជាសែក សូមគូសចំណាំប្រអប់ឆែកដែលត្រឹមត្រូវ ហើយផ្ញើសែករបស់លោកអ្នកមក​យើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស

លោកអ្នកក៏អាចផ្តល់វិភាគទាននៅពេលនេះផងដែរ យើងខ្ញុំអោយតំលៃរាល់អំណោយ​របស់លោកអ្នក។ ប្រសិនលោកអ្នកឧបត្ថម្ភលើសហើយលើសជាងតំលៃ​បញ្ជាទិញ​របស់​លោកអ្នក មូលនិធិនៅសល់នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភអ្នកផ្សេងៗទៀត ដែលមាន​សេចក្តីត្រូវ​ការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ជាទិញដំណឹងល្អរបស់ពួកគេ។ អ្នកឧបត្ថម្ភទទួល​បានអ៊ីមែលប្រាប់ដំណឹងអំពីរបៀបដែលមូលនិធិរបស់ពួកគេត្រូវបានប្រើជួយអ្នកដទៃចែកចាយសេចក្តីជំនឿនិងរឿងផ្សេងៗរបស់ពួកគេ។ វិភាគទានទទូលបានការបញ្ជាក់តាម​អ៊ីមែល​ខុសគ្នាមួយ។

រឿងរបស់លោកអ្នកអំពីការចែកចាយបទពិសោធន៏គឺជាធនធានដ៏មានតំលៃចំពោះបុគ្គលិកនិងសមាជិករបស់យើងខ្ញុំ។ សូមចែកចាយប្រសិនលោកអ្នកអាច។

វាយបញ្ចូលពត៌មានបណ្ណឥណទានរបស់លោកអ្នក ហើយចុចលើ "​កន្លែងបញ្ជាទិញ។" បន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកត្រូវបានដំណើរការហើយ លោកអ្នកនឹង​មើលឃើញអេក្រង់បញ្ជាក់មួយដែលមានសេចក្តីលំអិតនៃការបញ្ជាទិញ។ លោកអ្នកក៏អាចមើលកំណែព្រីនធ័រឌែលងាយស្រួលនៃទម្រង់ពាក្យបញ្ជាទិញ។

ការមើលប្រវត្តិការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកឡើងវិញ

លោកអ្នកអាចមើលការបញ្ជាទិញមុនៗបានគ្រប់ពេលវេលាថែមទាំងអាចព្រីនវិក័យប័ត្រមុនៗផងដែរ ដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ ​ប្រវត្តិការបញ្ជាទិញនៅខាងឆ្វេងអេក្រង់ ប្រវត្តិវិភាគទានអនឡាញក៏មានពី ផ្នែកឧបត្ថម្ភតាមអនឡានរបស់គេហទំព័រ។

នៅតែមានបញ្ហា?

យើងខ្ញុំរីករាយដើម្បីជួយ ប្រសិនវាមានភាគស្មុគស្មាញសំរាប់លោកអ្នក។ មិនមែន​គ្រប់​គ្នា​ស្គាល់និងដឹងអំពីការបង្កើតគេហទំព័រនោះទេ។ លោកអាចទូរស័ព្ទមកក្រុមបំរើអតិថិជន​ដោយឥតគិតថ្លៃរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបានជំនួយផ្ទាល់ខ្លួន។ សូម​ទរស័ព្ទមក​កាន់​1-800-636-8785 ថ្ងៃច័ន្ទដល់សុក្រ ម៉ោង៩ដល់២រសៀលម៉ោងនៅតំបន់​បច្ចឹមបូព៌ា.តើលោកអ្នកមានសំណួរអំពីព័ន្ធកិច្ច អង្គការ ឬកម្មវិធីរបស់សម្ព័ន្ធដែរឬទេ? សូមចូលទៅកាន់ ចម្លើយរបស់សម្ព័ន្ធដែលសួរជាញឹកញាប់ សម្រាប់ទទួលបានចម្លើយដ៏ទូលំទូលាយពីសំណួរធម្មតាៗ ដែលមានបងប្អូនជាច្រើនបានសួរមកពួកយើង ។

បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

អំពី
ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

ឥតគិតថ្លៃ
ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

សហគមន៍
សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
បង្ហោះផ្សាយរឿង

ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
អំពី

សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2019 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់