The Pocket Testament League

Back to Top
ខេមរភាសា
សមាជិកសម្ព័ន្ធមែនទេ? ចូល ឥឡូវ​ចូលរួមសម្ព័ន្ធ . ។ សមាជិកគឺឥតគិតថ្លៃ!
 • ចំណាយពេលជជែកគ្នា 21 ថ្ងៃ។ អានអត្ថបទពីដំណឹងល្អទាំងអស់របស់លោកយ៉ូហានដែលមានរយៈ តិចតួចដូចជា 21 ថ្ងៃ។ វាឥតគិតថ្លៃទេ!
 • សិក្សាអំពីរបៀបចែករំលែកសេចក្ដីជំនឿរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកវគ្គសិក្សា 7 នេះដោយឥតគិតថ្លៃ។
  Join the League Order Gospels Donate Stories
  • ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
  • ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ

  ពត៌មានពីសម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត

  នព័ន្ធកិច្ចនេះ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅឆ្នាំ ១៨៩៣ ដែល ជាទនិមត្តបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះ ហេលិន ខេតបឺរី ជាកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី ខេតបឺរី ឆូខូឡេត។ នាងពិតជាមានសេចក្តីអំណរខ្លាំង ក្រៃលែងក្នុងការចែក ចាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់នាង ដែលនាងបានបង្កើត ឡើងជាក្រុមស្ត្រី ដែលដេរហោប៉ៅភ្ជាប់ក្នុងសំលៀកបំពាក់ របស់ពួកគេ ដើម្បីទុកកូនព្រះគម្ពីរ សញ្ញាថ្មី ដែលឪពុករបស់ នាងបាន​អោយ​នាង។ ក្មេងស្រីៗ​ជំទង់ទាំង​នោះ​បានដាក់​ឈ្មោះ អោយ​ក្រុម​របស់​នាងថា " សម្ព័ន្ធ​ព្រះគម្ពីរ​សញ្ញា​ផុកឃីត។" ដោយ​ប្រើប្រាស់​ប័ណ្ណ​សមាជិកតូច​មួយ ដែល​ពួកគេ​បានសន្យា ថានឹង​អានផ្នែក មួយនៃ​ព្រះគម្ពីរ​អធិស្ឋាន​និង​ដើម្បី​ចែករំលែក​សេចក្ដីជំនឿ​របស់​ពួកគេ​ជារៀង​រាល់ថ្ងៃ​តាមដែល​​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​ផ្ដល់​ឱកាស។

  ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិករបស់យើង

  Please wait while the map loads.

  If a map does not load in this space within a few seconds, it means that your browser cannot display Google Maps. Please consider upgrading your browser.

  មើលរឿងផ្សេងទៀត...
  
  បញ្ជាទិញផលិតផលដំណឹងល្អ
  កន្រ្តកទំនិញ/ចាកចេញ

  អំពី
  ប្រវត្តិរបស់សម័្ពន្ធ
  សមាជិកភាពឥតគិតថ្លៃ
  អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗចំពោះសមាជិកភាពរបស់សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពី

  ឥតគិតថ្លៃ
  ការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
  ការបោះជំរុំចាប់ផ្ដើមការផ្សាយដំណឹងល្អ
  ខព្រះគម្ពីរដ៏អស្ចារ្យ​មួយចំនួន
  រៀនអំពីព្រះអង្គម្ចាស់

  សហគមន៍
  សហគមន៍ដែលចាករំលែកសេចក្តីអាណិតស្រលាញ់របស់លោកអ្នក
  អញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមកចូលរួម
  ការអញ្ជើញតាមរយៈអ៊ីម៉ែល
  ការអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីការជំរុញទឹកចិត្តអានព្រះគម្ពីរ ២១ ថ្ងៃ
  ការអញ្ជើញចូលរួម​កម្មវិធីផ្សាយដំណឹងប៊ូតខាំ
  ទីបន្ទាល់រឿងពីសមាជិក
  បង្ហោះផ្សាយរឿង

  ទាក់ទងពួកយើងនៅបណ្តាញសង្គម Facebook

  ការប្រមូល និងការបំពាក់បំប៉នគ្រីស្ទបរិស័ទអោយ អាន យកព្រះគម្ពីរតាមខ្លួន​ និងចែកចាយ® ព្រះបន្ទូល​តាំងពីឆ្នាំ ១៨៩៣។

  បរិច្ចាកទៅដល់សម្ព័ន្ធ
  អំពី

  សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីតគឺជាព័ន្ធកិច្ចឈោងចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានអាយុកាល ១២០ ឆ្នាំ ដែលជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការអានខព្រះគម្ពីរ និងផ្សាយដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន។

  បាមជំរុញ​លើកទឹកចិត្តដោយ​និមិត្តរបស់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣ សមាជិកខ្លះមានចំនួន ៤៣៥.៤១៦ ពីនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបានយល់ព្រម «​អាន យកតាមខ្លួន ចែកចាយ​®» ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយបានចែកជូនសៀវភៅដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានចេញទៅប្រមាណជាង ១១០ ក្បាល​ ​នៅក្នុងវិធីដ៏សាមញ្ញគឺ ម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់។​ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ អានបន្ថែមទៀត

  រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ©​2020 ​សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®។ សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរសញ្ញាផុកឃីត®​ ត្រូវបានចុះឈ្មោះ លេខ 501(c)(3) ជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។   គោលនយោបាយឯកជនភាព​  |  ការផ្ទេរប្រាក់ជូនវិញ ​និងត្រឡប់